DANAS BIRAMO LOKALNO

21. svibnja 2017.

U nedjelju, 21. svibnja, 3.719.182 građana RH s pravom glasa imat će priliku glasati na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, a 138.752 birača – pripadnika nacionalnih manjina, moći će glas dati i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Na nedjeljnim lokalnim izborima natječe se 47.601 kandidat, no na biračkim mjestima građani ne bi trebali imati većih problema pronaći svoga kandidata, jer će u ruke dobiti četiri vrste glasačkih listića: za izbor članova općinskog/gradskog vijeća, za izbor članova županijske skupštine, za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i glasački listić za izbor župana.

Identifikacija

U jedinicama u kojima se održavaju i izbori za zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno izbori za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, glasači (pripadnici nacionalnih manjina), dobit će dodatni glasački listić.

Da bi pristupili glasanju potrebno je identificirati se važećom osobnom iskaznicom, ili važećom putovnicom, nakon čega će član biračkog odbora provjeriti jeste li u biračkom popisu. Oni koji nisu na popisu (i u slučaju da im je istekla osobna iskaznica), mogu na dan izbora dobiti potvrdu o glasanju u nadležnom uredu Ministarstva uprave prema mjestu prebivališta.

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasa. Za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana glasački listić popunjava se zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje. Glasanjem tj. zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata, ujedno se glasuje i za njegova zamjenika/e te, prema članku 99. Zakona o lokalnim izborima, nema mogućnosti odvojenog glasanja za zamjenike kandidata.

Bolesni i nepokretni

– Član biračkog odbora zadužen za predaju glasačkih listića uručit će biraču odgovarajuće glasačke listiće koje je prethodno izvukao iz lepezasto postavljenih glasačkih listića okrenutih prema dolje da se ne vidi serijski broj listića i daje usmenu uputu biraču o načinu glasovanja i to, primjerice, kako slijedi: “Otiđite do paravana koji je trenutačno slobodan, ili do slobodnog mjesta određenog za glasanje. Prije glasanja pročitajte naputak o načinu glasanja na glasačkom listiću. Kemijskom olovkom na svakom glasačkom listiću zaokružite svoga kandidata/listu. Presavijte glasački listić i ubacite ga u onu glasačku kutiju na kojoj je istaknut taj glasački listić“, tumače izborna pravila u Državnom izbornom povjerenstvu.

Birač koji zbog tjelesne mane, ili zbog toga što je nepismen, ne može samostalno glasati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će prema njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste, odnosno ispred imena kandidata za koje birač glasa.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora, ili birački odbor na dan održavanja izbora. Predsjednik biračkog odbora tada određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji mogu birača posjetiti i omogućiti mu glasanje.

Eduard SOUDIL
Website Apps