Od 15. lipnja i u Hrvatskoj počinje primjena nove EU roaming regulacije koja označava kraj roaminga s drugačijim cijenama mobilnog komuniciranja u Europi, a koje će od tada biti kao i kod kuće uz moguće ograničenje podatkovnog prometa po “domaćim” cijenama, doznaje se iz Hakoma. Nova EU regulacija roaminga tzv. RLAH (eng. Roam Like At Home), znači da će se cijene u roamingu (gostovanju u drugim telekom mrežama izvan matične zemlje) od tog datuma određivati na temelju nacionalnih cijena, i odnosi se na mobilne pozive, slanje poruka i korištenje podatkovnog prometa prema cijenama kao kod kuće dok građani putuju Europom, odnosno između zemalja EU/EEA (članice EU-a te Norveške, Islanda i Lihtenštajna), ističu iz Hakoma (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti). “Hrvatski korisnici plaćat će cijene usluga u roamingu ovisno o tarifi koju imaju u Hrvatskoj, no kod pristupa internetu u roamingu, a kako bi se spriječile moguće zlouporabe, postoji mogućnost ograničavanja korištenja prijenosa podataka prema domaćim cijenama. Ta ograničenja ovise o korisnikovoj tarifi, a svaki operator obvezan je obavijestiti korisnika o količini koja se može iskoristiti u roamingu te preko tog limita ima pravo naplatiti dodatnu roaming naknadu”, objašnjavaju iz HAKOM-a.

To znači i da će cijene usluga u roamingu od 15. lipnja biti jednake domaćim maloprodajnim cijenama, tj. tarifnom paketu kojeg je korisnik odabrao, a jedino u slučaju podatkovnog prometa, kada korisnik prijeđe određeni limit, operator mu može naplaćivati dodatnu roaming naknadu u iznosu od 7,7 eura po gigabajtu/GB.

Na pitanje hoće li te promjene oko roaminga utjecati na povećanje cijena, iz Hakoma odgovaraju da maloprodajne cijene usluga u mobilnim mrežama nisu regulirane te ih svaki mobilni operator određuje zasebno, sukladno svojoj poslovnoj politici. Iako Hakom za sada nema saznanja da će doći do poskupljenja usluga u mobilnim mrežama u domaćem prometu, smatraju da bi moglo doći do situacije da mobilni operatori, kako bi nadoknadili gubitke zbog smanjenja veleprodajnih cijena, teret dodatnih ulaganja u mrežu, a koja su ranije mogli nadoknađivati veleprodajnim roaming naknadama, pokušaju nadomjestiti povećanjem maloprodajnih cijena u domaćem prometu.l

GS

Website Apps