Lokalni izbori su pred nama. Župan Vladimir Šišljagić obišao je Baranju, te je sigurno kandidat sa najvećim izgledima za ponovni izbor na mjesto čelnog čovjeka Osječko-baranjske županije.

Baranja se ponovno uzdiže, uz potporu Županije stvaraju se novi poslovi i proizvodi

“Baranjci su vrijedni ljudi. Zemlja je idealna za ratarstvo, uvjeti za stočarstvo su odlični, no treba znanja i snage za proizvodnje, a onda i prodaju proizvoda, a tek da se naplatiti svoj rad. Baranja se zadnjih godina ponovno uzdiže, stvaraju se novi poslovi, proizvodi, a kao župan nastojim pomoći i poticati sve razvojne projekte”, rekao je župan Vladimir Šišljagić tijekom posjeta Baranji.

Poljoprivreda je temeljna grana gospodarstva Osječko-baranjske županije te ima prioritetno mjesto u strategiji i programima razvoja. Ona stvara nove vrijednosti, povećava zaposlenost, podiže razinu kvalitete života i standarda, njegujući kulturne i tradicijske vrijednosti, no poljoprivreda je na razini Republike Hrvatske sustavno uništavana više od 20 godina. Unatoč tomu, nastavljajući započete županijske projekte, ovim Programom razvijamo agrarnu politiku koja u središte interesa stavlja OPG-ove, proizvođačke organizacije, infrastrukturne i distribucijske kanale, snažnu prerađivačku industriju, a sve to na uređenom tržištu gdje će se vrednovati lokalni prehrambeni proizvodi.

Provedbom mjera iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. ojačat ćemo mlada poljoprivredna gospodarstva da mogu biti korisnici mjera financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, omogućit ćemo povećanje, modernizaciju i unaprjeđenje prerade poljoprivrednih proizvoda u cilju stvaranja lokalnih proizvoda s dodanom vrijednošću koji će svoje tržište imati kroz kratke lance opskrbe.

Potporom za kontrolu plodnosti tla omogućujemo svakom poljoprivredniku da koristi prirodne resurse te povećava proizvodnju i prihode. Koristeći znanje i stručnost naših znanstvenih i istraživačkih institucija kroz potpore za istraživačke projekte omogućit ćemo poljoprivrednicima primjenu novih tehnologija i znanstvenih dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji.

Izgradit ćemo Regionalni distribucijski centar za voće i povrće s linijama za sortiranje pakiranje i brzo smrzavanje voća i povrća, kao i s tehnološkim inkubatorom za inovativne proizvode od voća i povrća, a u cilju stvaranja velikog logističkog centra za distribuciju proizvoda cijele istočne Hrvatske.

Izgradnjom 12 sustava navodnjavanja, obuhvata 13.000 hektara iz sredstava Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj osiguravamo uvjete za stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i omogućuje proizvodnju dohodovnih kultura. Kroz njihovu izgradnju realizirat ćemo ulaganje više od 450 milijuna kuna, otvoriti nova radna mjesta i povećati BDP-a.

Nastavit ćemo dosadašnju suradnju s jedinicama lokalne samouprave u provedbi izmjere poljoprivrednog zemljišta, u izgradnji i održavanju ruralne infrastrukture i poboljšanju komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora.

Brendirat ćemo prostor i proizvode s područja Županije, stvaranjem krovnog brenda Osječko-baranjske županije s imenom i vizualnim identitetom.

Potporama ruralnom turizmu omogućujemo daljnji razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge, povezujemo poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju tradicionalnih autohtonih proizvoda, tradicijsku gastronomiju u prepoznatljiv turistički proizvod koji Slavoniju i Baranju označava kao enogastronomsku destinaciju.

Snažno nastavljamo s daljnjom provedbom potpora za autohtonu eno i gastro ponudu u cilju razvoju lokalnih poljoprivrednih proizvođača, povećanja njihove konkurentnosti te njegovanja autentične lokalne kuhinje. Prepoznajući važnost povezivanja lokalnih poljoprivrednih proizvođača i pružatelja usluga u turizmu i ugostiteljstvu, prvi smo u Hrvatskoj započeli s mjerama potpora za autohtonu eno i gastro ponudu.

Donošenjem Master plana turizma stvorili smo okvir za daljnji razvoj turizma i korištenje sredstava iz europskih fondova za očuvanje kulturne i prirode baštine jer smo pokazali i dokazali da su vinske ceste, prirodna i kulturna baština u našim prostorima iznimno potencijalni selektivni oblici turizma.

Provedbom EU projekata pokazali smo da znamo razvijati i unaprijediti turističku infrastrukturu, na parterski način, zajedno s jedincima lokalne samouprave koristeći sredstva iz različitih fondova Europske unije. Stoga ćemo u partnerstvu s lokalnim dionicima nastavljati unaprjeđivati i razvijati našu infrastrukturu.

Website Apps