Za nekoliko mjeseci Beli Manastir konačno će dobiti jaslice. O potrebi za njima priča se već dugo, ali se, najvjerojatnije, čekala često najavljivana gradnja novog vrtića kako bi jaslice u njemu počele s radom.

Ništa od novog vrtića

No, od novog vrtića se, bar za sada, odustalo, pa nije preostalo ništa drugo do početi s predradnjama potrebnim za adaptaciju postojeće zgrade i pokretanje jaslične skupine. Na posljednje održanoj sjednici belomanastirskog Gradskog vijeća vijećnici su dali suglasnost za kretanje u jednostavnu nabavu radova na adaptaciji zgrade dječjeg vrtića Cvrčak, a svemu je prethodilo potpisivanje ugovora o isplati 200.000 kuna za adaptaciju i prenamjenu dijela prostora zgrade vrtića s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a. Radovi su procijenjeni na nešto više od 400.000 kuna, a ostatak potrebnog novca osiguran je u proračunu.

– Već dugo postoji potreba za pokretanjem jaslične skupine. Njezinim pokretanjem riješen će biti prilično veliki problem – kaže ravnateljica vrtića Cvrčak Ljiljana Tokić, ističući kako će kapacitet budućih jaslica zadovoljiti potrebe, bez obzira na to što će za ovu skupinu biti adaptiran prostor u postojećim gabaritima zgrade vrtića. Za početak su se bazirali na 12 djece u dobi od jedne i dvije godine. Inače, buduće će jaslice imati dnevni boravak, novi sanitarni čvor i poseban ulaz s desne strane zgrade (u smjeru prema središtu grada), na čestici koju je grad otkupio od susjeda.

125 mališana

Što se tiče “ostatka” vrtića, sudeći prema broju djece (predstojeće pedagoške godine polazit će ga 125 mališana), tek je djelomice prekapacitiran u odnosu na pedagoške standarde. Liste čekanja, kaže ravnateljica Tokić, nisu velike i čine sve da zadovolje potrebe djece i roditelja.

– Nažalost, pokazalo se da nema potrebe za gradnjom novog vrtića. Više-manje svu djecu, a čiji roditelji pokažu interes za polaženje vrtića mi upišemo – tvrdi. Konačno se, dakle, može reći da je (bar za sada) u vodu pala priča o gradnji nove zgrade dječjeg vrtića koja je svojevremeno čak dobila i naziv – Zelena jabuka. Prije osam godina, naime, bilo je gotovo i idejno-arhitektonsko rješenje te utvrđena lokacija (između ulica Matije Gupca i Augusta Cesarca), ali je sve ostalo na tome i nekoliko neuspješnih javljanja na natječaje resornih ministarstava i one koji su raspisivali razni fondovi. Važno je istaknuti da su jaslice u jedinom baranjskom gradu radile 80-ih godina prošlog stoljeća, ali u najnovijoj zgradi dječjeg vrtića, nakon povratka prenamijenjenoj u dom za starije i nemoćne.

Ivica GETTO
Previous Post
«
Website Apps