Jedna od značajnijih točaka na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća zasigurno je bio Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Belog Manastira za tekuću godinu, kojim je obuhvaćeno mnoštvo projekata važnih, prije svega, za cestovnu infrastrukturu te onu vezanu uz gospodarenje komunalnim otpadom. Za ove dvije stavke planirano je utrošiti gotovo 20 milijuna kuna, čemu treba dodati i 3,6 milijuna kuna za gradnju pješačko-biciklističke staze u sklopu projekta Bike & boat, početak radova na uređenju središta Branjinog Vrha te postavu novih igrala na dječjem igralištu u naselju kod bazena.

– Najveća stavka u okviru ovog programa zasigurno je iznos od 16,4 milijuna kuna planiranih za građenje i održavanje nerazvrstanih cesta – kaže gradonačelnik Belog Manastira, Tomislav Rob, napominjući kako će od ukupno planiranih sredstava 9,2 milijuna kuna biti utrošeno za sanaciju i gradnju (novog) dijela Ulice Vladana Desnice, koja će u budućnosti biti spojena s Ulicom kralja Zvonimira.

Ovih dana obavljena je jedna od posljednjih predradnji nužnih za početak radova. Iz ruševne kuće u gradskom vlasništvu u Ulici kralja Tomislava, naime, preseljena je obitelj koja je tamo živjela. Ta će kuća (na fotografiji) uskoro biti srušena, a koridor do Zvonimirove ulice postati otvoren. Kako stoji u obrazloženju u Intervencijskom planu, postojeća je cesta u Ulici Vladana Desnice nedovoljne širine, nema uvjeta za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa, a jedini je pristup pravoslavnoj crkvi i Mađarskom kulturnom centru. Uz sve to, na dijelovima u cijelosti nedostaje nogostup.

– Rekonstrukcijom će se postići ugodnije i sigurnije prometovanje u cijeloj Ulici Vladana Desnice u dužini od 930 metara na postojećem dijelu te bolja protočnost prometa kroz slijepi dio Ulice kralja Zvonimira, izvođenjem produžetka ulice u koridoru od Ulice kralja Tomislava do Ulice kralja Zvonimira, u dužini od 140 metara. Cilj je postići i bolju oborinsku odvodnju, koja je nužna za sigurno odvijanje prometa (pješačkog, biciklističkog i motornog) te bolju prometnu povezanost slijepog dijela Ulice kralja Zvonimira s ostatkom grada, odnosno protočnost prometa u užem središtu Grada – piše u obrazloženju projekta.

Građevinska dozvola već je ishođena, a završen je i natječaj za rekonstrukciju ulice koji je raspisao grad Beli Manastir. Najpovoljniju ponudu poslala je osječka tvrtka Massilie. Radovi bi trebali početi (vjerojatno) na proljeće ove godine.

U Programu i druge stavke

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Belog Manastira za tekuću godinu obuhvaća još neke značajne stavke. Približno 4,5 milijuna kuna planirano je utrošiti na rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana, 2 milijuna kuna na Preradovićevu, 400.000 kuna za spoj Planinske i Petra Zrinskog, 300.000 kuna za sanaciju kolnika u ulici Augusta Šenoe, te 20.000 kuna za parkirališta u Stepinčevoj. Gotovo 12 milijuna kuna potrebnih sredstava za navedene “cestovne projekte” osigurano će biti iz strukturnih fondova EU-a preko Intervencijskog plana. Svemu treba dodati i 150.000 kuna za sanaciju vinskih cesta i poljskih putova, koji će biti osigurani prodajom poljoprivrednog zemljišta. Podsjetimo i na više od 1,5 milijuna kuna planiranih za izgradnju reciklažnog dvorišta te 800-tinjak tisuća kuna za njegovo opremanje.

Sredstva su planirana i za gradnju obodnog nasipa, sanaciju ograde i slično, dok će približno 130.000 proračunskih kuna stajati izgradnja nove javne rasvjete u Jelačićevoj te nadogradnja videonadzora dijela javnih površina. Ove bi godine trebali još biti završeni radovi na novom Gradskom groblju u Belom Manastiru (250.000 kuna)…

I.Geto

Website Apps