Od prvoga dana lipnja na snagu je stupio novi cjenik javne usluge prikupljanja otpada Baranjske čistoće. Kako ističe direktor društva, Damir Paulić, novi je cjenik izrađen sukladno s obvezom prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

------2 color

– Cijena prema korisnicima utvrđuje se u ovisnosti o veličini (obujmu) spremnika, s tim što je cijena jedinstvena. Izražena je u jedinici mjere (litra, nap. a.), što je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Mjesečna obveza utvrđuje se, dakle, sukladno s litražom spremnika, ali tako da se posebno iskaže minimalna cijena javne usluge, takozvani paušal, a posebno varijabilni dio – broj preuzimanja – objašnjava Paulić, nastavljajući kako paušal obuhvaća ukupnost stalnih troškova, kao što su operativna infrastruktura, vozila, strojevi, pogoni, posude i zaposleni. U okviru te cijene su, dodaje, i odvoz glomaznog otpada, reciklažno dvorište, selektirano prikupljanje otpada, čipiranje te informacijski sustavi. Varijabilni dio se, pak, odnosi na količinu otpada koja završava na deponiju.

– U cijeloj je priči najvažnije istaknuti da mjesečni računi uopće neće biti veći, nego možemo govoriti o relativnom snižavanju cijene ove usluge – kaže Paulić, tvrdeći kako Baranjska čistoća ima najnižu cijenu te javne usluge jer je zadržan četverotjedni odvoz miješanog komunalnog odvoza u mjesecu, s četiri selektirana odvoza (plastika, papir, metal, staklo). Napominje kako relativno smanjenje računa proizlazi iz većih troškova.

– Kada je 1. veljače 2015. uvedena nova cijena, gorivo je bilo 8 kuna, a danas je više od 10 kuna. Otkada je, primjerice, prestao izvoz plastike u Kinu, cijene zbrinjavanja su se podvostručile i slično. Sve su to znatno povišeni ulazni troškovi, ali cijena je ostala na istoj razini za korisnike – ističe Paulić. Ivica Getto

Website Apps