Na belomanastirskom središnjem trgu u subotu je otkrivena stopa svetog Martina, čime je jedini baranjski grad ucrtan na turističku, kulturnu i hodočasničku kartu Europe.

Stope svetog Martina postavljene su u 19 hrvatskih gradova (što se Slavonije i Baranje tiče, stopa je postavljena u Svinjarcevima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, i Lovčiću, u Brodsko-posavskoj županiji), a diljem Europe postavljeno ih je više od 200. Postavljanje i otkrivanje stope odvijalo se u sklopu najstarijeg europskog kulturnog itinerara ‘‘Sveti Martin iz Toursa, Europljanin, simbol dijeljenja, zajednička vrijednost”, koji je 2005. godine proglašen Velikim kulturnim itinerarom Vijeća Europe. Tada je u francuskom Toursu inauguriran i Europski kulturni centar sv. Martin iz Toursa, a do sada je, uz ovaj francuski, osnovano deset takvih kulturnih centara – u Mađarskoj, Italiji, Sloveniji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Belgiji, Slovačkoj, Luksemburgu i Hrvatskoj. Ova europski Kulturni itinerar na specifičan način objedinjuje sve europske zemlje kroz koje je sveti Martin prolazio, ali i one u čiju je kulturnu baštinu utkao njegovo štovanje.

– Postavljanje stope na neki je način početak izgradnje novog identiteta našeg grada – istaknuo je Edo Jurić, ravnatelj Centra za kulturu i član udruge Prijatelji svetog Martina, koja je cijeli projekt odradila u suradnji s Gradom Belim Manastirom, Centrom za kulturu i belomanastirskim ogrankom Matice Hrvatske, uz veliku pomoć Kulturnog centra sveti Martin – Hrvatska i instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba.

Nazočne je, među ostalima, pozdravio direktor Europskog kulturnog centra sveti Martin iz Toursa te glavni tajnik Europske mreže kulturnih centara svetog Martina, Antoin Selosse, koji je, zajedno s gradonačelnikom Belog Manastira, Tomislavom Robom, otkrio stopu. Rob je, pak, naglasio kako Beli Manastir postaje kulturno središte Baranje i polako se pozicionira na mjesto koje zaslužuje. Više u svakom slučaju nije, podvukao je, grad slučaj. Otkrivanju stope svetog Martina nazočni su, među ostalima, bili Antonija Zaradija Kiš, znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku te prof. dr. sc. Ines Sabotič, predsjednica Kulturnog centra Sveti Martin – Hrvatska. Mala skulptura stope svetog Martina rad je francuskog kipara Michela Audiarda. Kako je istaknuto, martinska tradicija i sačuvana baština svakoga mjesta doživljava se na poseban način, a stopom svetog Martina ističe se važnost pojedinoga lokaliteta u kulturološkom kontekstu Hrvatske i Europe. Važno je istaknuti i kako je sveti Martin biskup ujedno i zaštitnik Belog Manastira, a Dan svetog Martina (Martinje) crkveni je god i dan grada.

Ivica Getto
Website Apps