S današnjim danom Vila Baranja, smještena u Dramlju, na 30-ak metara od obale Jadranskog mora, zatvara svoja vrata što se ovogodišnje sezone tiče.
Koristilo ju je približno 200 baranjske djece, a posljednji su bili članovi udruge Alerga, koji boravak u Dramlju koriste za odlaske na talasoterapiju.

Ove je godine na ljetovanju u Vili Baranja bilo tridesetak posto djece manje nego lani. Ne znamo točno razlog, pretpostavljamo kako su posrijedi odlasci iz Baranje, teška ekonomska situacija, možda i nešto treće – kaže Marijan Peran, direktor tvrtke Stanouprava koja upravlja Vilom Baranja. Manjak djece zabilježen je unatoč činjenici što je cijena sedmodnevnog boravka i prijevoza manja od 1000 kuna. Tržišna cijena je doduše 1300 kuna po djetetu, ali sve baranjske općine i Grad Beli Manastir sufinanciraju prijevoz i boravak djece na moru. Iznosi su različiti, a kreću se između 300 i 500 kuna. Djeca tijekom boravka u Vili Baranja imaju pet dnevnih obroka te razne sadržaje za zabavu. Obnovljeno je igralište, ugrađene klime, instaliran Internet i slično, a trenutačno se radi na nabavi inventara.
– U dogovoru s Gradom i općinama kupit ćemo nove krevete i madrace, potom noćne ormariće i drugi sitni inventar. U planu je još sanacija krova te neki manji građevinski radovi – najavljuje Peran. Nabava novih kreveta i madraca te ostalog sitnog inventara proračune općina i Grada opteretila bi s ukupno 200-tinjak tisuća kuna, što, nastavlja Peran, i nije tako puno kada se zna da bi to radili za dobrobit djece.
Inače, kapacitet Vile Baranja je 29 djece, a koristi se od lipnja do početka rujna, u 11 smjena. Potkapacitiranost i dugo razdoblje ‘‘zaključanih vrata‘‘ problemi su s kojima su se upravitelj i suvlasnici ranije bavili, a tako će biti i ubuduće. Zbog upravljanja Vilom, naime, Stanouprava se svojevremeno preregistrirala, dok se ozbiljno počelo razmišljati i o preregistraciji objekta u hostel ili hotel. Ideja još uvijek nije odbačena.
– Dok su tamo željezni kreveti i dotrajali madraci, o preregistraciji u hotel ne možemo razmišljati. Sigurno je kako položaj objekta jamči posjećenost tijekom većeg dijela godine, ali o svemu će konačan sud dati suvlasnici. Pritom valja istaknuti kako bi i u slučaju preregistracije odnosno komercijalizacije objekta prioritet tijekom ljeta imala baranjska djeca.

Podsjetimo, Grad Beli Manastir i baranjske općine među rijetkim su jedinicama lokalne samouprave koje u (su)vlasništvu imaju odmaralište na jadranskoj obali. Vila Baranja je od kraja pedesetih godina prošlog stoljeća u vlasništvu bivše Općine Beli Manastir, a nakon teritorijalnog preustroja, početkom 90-ih godina, pripada svim baranjskim općinam

Općina Čeminac izlazi iz suvlasništva?

Ove je godine u Vili Baranja boravilo 200-tinjak osnovnoškolaca iz cijele Baranje i članovi udruge Alerga. No izostai su učenici s područja općine Čeminac. ‘’Općina Čeminac ove godine nije slala djecu. Umjesto toga, zatražili su elaborat prodaje njihovog udjela u Vili Baranja. Izrada je u postupku, a kome će pripasti njihov udjel dogovorit će se načelnici baranjskih općina i gradonačelnik Belog Manastira’’, kaže direktor Stanouprave Marijan Peran, dodajući kako, očito je, općina Čeminac u suvlasništvu nad Vilom Baranja ne vidi svoj interes.a i Gradu. U više od 50 godina u njoj je boravilo na tisuće baranjskih učenika, a tradicija ljetovanja nastavit će se. Njezino održavanje sufinanciraju sve baranjske općine, neke s više, neke s manje novca.

Ivica Getto
Website Apps