“LEX ŠERIF” U BARANJI

5. siječnja 2019.

 

Mjesni odbor (MO) oblik je mjesne samouprave koji se osniva statutom, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani, udruženja… Tijela MO-a su vijeće i njegov predsjednik, čiji mandat traje četiri godine. Kratka je to definicija mjesnih odbora, koji su od 1993. godine djelovali u svim baranjskim općinama. No iz godine u godinu sve je manje općina u kojima postoje. Prva je od mjesnih odbora odustala Općina Bilje, koja ih je na cijelom svom području ukinula još 2014. godine.

– Nisam primijetio da njihovo ukidanje otežava život budući da su u Općinskom vijeću vijećnici iz svih mjesta – zaključuje četiri godine nakon ukidanja načelnik Općine Bilje, Željko Cickaj, naglašavajući kako su godinu dana uoči odluke došli do saznanja da su MO-i iz proračuna izvukli više od 100.000 kuna, koje su prosljeđivali nekim udrugama, organizirali manifestacije i slično.

Stopama Općine Bilje pošla je i Općina Popovac, koja je sukladno ‘‘lex šerifu‘‘ krenula u usklađivanje Statuta. Jedna od statutarnih promjena bilo je upravo ukidanje MO-a.

Povezana slika

– Općina ima samo tri naselja, međusobno udaljena po samo četiri kilometara. Dobro smo upoznati s problemima mještana, komunikacija je gotovo izravna, pa smatramo da su mjesni odbori nepotrebni – rekao je načelnik Općine Popovac, Zoran Kontak, dodajući kako su, uz spomenuto, oni samo trošak za proračun.

Mjesni su odbori prošlost i za Općinu Kneževi Vinogradi, čiji načelnik, Vedran Kramarić, ističe kako su sredstva namijenjena MO-ima i izborima preusmjerili u školski i predškolski odgoj. Tvrdi kako probleme mještana, između ostaloga, saznaju na sastancima organiziranim u svim selima. Proljetos su MO-e ukinuli i u Općini Darda.

– Općina smo gdje su sva naselja gotovo spojena pa je njihova funkcija postala suvišna. Naša su vrata svima otvorena kako bi stanovnici mogli ostvariti svoja prava – kaže Antonio Branilović, zamjenik načelnika Općine Darda. Od proljetos mjesnih odbora nema ni u Općini Jagodnjak. Uštedom i zastupljenošću mještana svih sela u Općinskom vijeću ovu je odluku obrazložio načelnik, Stevo Mlinarević. Jedna od posljednjih ‘‘oaza‘‘ u kojoj su MO-i ‘‘na životu‘‘ Općina je Draž, ali uskoro će oni i tamo biti prošlost.
– Trenutačno funkciju predsjednika MO-a obavljaju povjerenici, što je posljednji korak prema njihovom ukidanju – kaže Stipan Šašlin, načelnik Općine Draž.

Informaciju postoje li (još uvijek) MO-i u Općini Petlovac nismo uspjeli saznati, a prema podacima koje imamo, u jedinom baranjskom gradu (gdje je, eventualno, možda i jedino potrebno njihovo postojanje) još uvijek nisu ugašeni, ali nisu ni pretjerano aktivni. Izbori za VMO-e održani su usporedno s parlamentarnim, u svibnju prošle godine, a tako je odlučilo belomanastirsko Gradsko vijeće. Njihovo postojanje podržava načelnik Općine Čeminac, Zlatko Pinjuh.

Ivica Getto
Website Apps