PROJEKT ZA BUDUĆNOST GRADA

11. prosinca 2019.

Projekt koji zaslužuje značajno mjesto u razvojnom planu Belog Manastira zasigurno je Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir, ističe gradonačelnik Belog Manastira, Tomislav Rob, koji je nedavno supotpisao ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava potrebnih za provedbu ovog projekta. Uz njega, potpise su na ugovor stavili ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te direktor Baranjskog vodovoda, korisnika nepovratnih sredstava, Krunoslav Rob. Ukupna vrijednost projekta je nešto manja od 146 milijuna kuna, od čega će približno 85 milijuna kuna biti namaknuto iz EU sredstava. Nacionalno financiranje iznosi 32,5 milijuna kuna, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Hrvatske vode izdvojit će po 14,1 milijun kuna. Ostatak će biti financiran iz proračuna grada Belog Manastira odnosno ‘‘budžeta‘‘ Baranjskog vodovoda, tvrtke zadužene za odvodnju i vodoopskrbu grada, prigradskih naselja i većeg dijela Baranje.

 Nema sumnje da je Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir jedan od najznačajnijih u posljednje vrijeme koji je stigao u Beli Manastir, pa i Baranju u cjelini. Njegovom realizacijom, mreža javne odvodnje konačno će biti proširena, riješit ćemo problem pročišćavanja otpadnih voda, ali i smanjiti gubitke – ističe gradonačelnik Rob, naglašavajući kako će realizacijom projekta, kratko rečeno, biti zadovoljena kompletna infrastruktura vezana uz javnu odvodnju odnosno vodoopskrbnu mrežu jedinog baranjskog grada.
Inače, cijeli se projekt dijeli na nekoliko, više desetaka milijuna kuna vrijednih, aktivnosti. Tako će 50-ak milijuna kuna biti izdvojeno za dogradnju sustava odvodnje, odnosno izgradnju 18 kilometara gravitacijskog te četiri kilometra tlačnog cjevovoda, 12 crpnih stanica i 850 priključaka. Sličnim će iznosom biti financirana izgradnja novog pročistača za potrebe 8000 stanovnika (jedan takav već postoji) i solarna sušionica mulja, dok će za nabavu nove opreme biti utrošeno nešto više od četiri milijuna kuna. Kada je o nabavi nove opreme riječ, ona se odnosi na specijalno vozilo Canal Jet, standardnu kombinirku te specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama. Nadalje, za koncepcijsko rješenje vodoopskrbe planirano je izdvajanje od 1,2 milijuna kuna, a osnovni cilj tog rješenja utvrđivanje je kritičnih dionica u svrhu smanjenja gubitaka u sustavu kroz zasebne investicije. Realizacijom projekta odvodnje pak bit će podignut stupanj priključenosti s postojećih 4573 stanovnika (što je priključenost od 45 posto) na 86 posto. Drugim riječima, planirano je priključivanje još 2219 stanovnika. Realizacija projekta predviđena je za kraj 2022. godine.Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir itekako zadovoljni mogu biti stanovnici belomanastirskih prigradskih naselja koji još uvijek nisu priključeni na sustav odvodnje pa su prisiljeni često prazniti septičke jame, što će uskoro biti stvar prošlosti. Također, bit će smanjeni česti kvarovi na vodoopskrbnoj mreži te veliki gubici vode koji samo u Belom Manastiru iznose 50-ak posto godišnje od ukupne gradske potrošnje, istaknuo je direktor Baranjskog vodovoda, Krunoslav Rob.

Ivica Getto

Website Apps