NOVE CIJENE GORIVA

24. ožujka 2020.

Od Danas 24.03.2020. na benzinskim pumpama  vrijede nove, povoljnije cijene goriva. Donosimo Vam pregled cijena na svim pumpama u Hrvatskoj.

Cijene svih goriva

Eurosuper 95

Naziv Benzinska Cijena
euroSUPER 95 BS Tifon 8,50 kn
Eurosuper 95 INA 8,50 kn
Eurosuper 95 AdriaOil 8,50 kn
Eurosuper95 Ferotom (Dugo Selo) 8,50 kn
Eurosuper 95 Petrol 8,51 kn
Eurosuper 95 Lukoil 8,51 kn
Eurosuper 95 Crodux Derivati 8,55 kn
Eurosuper 95+ INA 8,60 kn
Eurosuper 95+ AdriaOil 8,60 kn
Eurosuper 95+ Lukoil 8,76 kn

 

Eurosuper 98

Eurosuper 100

Naziv Benzinska Cijena
Eurosuper 100 INA 9,04 kn
Eurosuper 100 Petrol 9,06 kn
Eurosuper 100 Tifon 9,09 kn
Eurosuper 100 Crodux Derivati 9,09 kn

 

Eurodizel

Naziv Benzinska Cijena
Eurodizel Plinski centar Zagreb (PCZ) 8,24 kn
Eurodizel Mitea (Samobor) 8,24 kn
Eurodizel INA 8,39 kn
Eurodizel Lukoil 8,39 kn
Eurodizel AdriaOil 8,39 kn
Eurodizel Ferotom (Dugo Selo) 8,39 kn
Eurodiesel BS Petrol 8,40 kn
euroDIESEL BS Tifon 8,42 kn
Eurodizel Crodux Derivati 8,42 kn
Eurodizel+ INA 8,49 kn
Eurodizel+ AdriaOil 8,49 kn
Q Max Eurodiesel BS Petrol 8,52 kn
CLASS euroDIESEL BS Tifon 8,56 kn
Eurodizel Plus Crodux Derivati 8,57 kn
Eurodizel+ Lukoil 8,61 kn

 

Autoplin

Naziv Benzinska Cijena
Autoplin Plinski centar Zagreb (PCZ) 3,32 kn
Autoplin Mitea (Samobor) 3,32 kn
Autoplin (LPG) Tifon 3,47 kn
Autoplin Lukoil 3,61 kn
Autoplin Crodux Derivati 3,66 kn
Autoplin INA 3,66 kn
Autoplin AdriaOil 3,66 kn

Lož ulje

Naziv Benzinska Cijena
Lož ulje Crodux Derivati 3,26 kn
Lož ulje INA 3,26 kn
Lož ulje Petrol 3,28 kn
Lož ulje Lukoil 3,70 kn
Previous Post
«
Website Apps