Podjela obroka socijalno ugroženim i starijim osobama jedan je od najvažnijih projekata belomanastirskog Gradskog društva Crvenog križa koji bi, tvrdi njegov ravnatelj Damir Mendler, mogao zaživjeti tijekom ovogodišnje jeseni.

– Projekt organiziranja prehrane u kući korisnika, uz onaj za dnevni boravak u našoj zgradi, pripremljen je. Čekamo samo na realizaciju – kaže Mendler napomenuvši da je projekt pripremljen još prošle godine, ali su administrativne zapreke razlog zbog kojih još uvijek nema njegove realizacije. Nastavlja kako bi kroz projekt trebao biti adaptiran donji dio zgrade Crvenog križa, koja se nalazi u belomanastirskom školskom kompleksu i kojim se u razne svrhe služe već nekoliko desetljeća, a u kojemu je predviđen i prostor za dnevni boravak. Kako doznajemo od starijih Belomanastiraca, tamo je svojevremeno bila kuhinja, ali nitko ne zna što je s njom bilo, odnosno gdje je završila.

Razmišljali smo i o svojevrsnoj pučkoj kuhinji, ali za takvo nešto potrebni su posebni uvjeti, koje ne možemo ispuniti. Stoga je u planu samo dostava obroka skuhanih u kuhinji osječkog Crvenog križa, koji bi u našim prostorima trebali biti prepakirani i pripremljeni za naše buduće korisnike – objašnjava Mendler napomenuvši kako bi, nakon dostave, u kuhinji trebale biti oprane posude u kojima je hrana dostavljana. I za tu djelatnost GD CK mora imati potrebnu licencu, što je i shvatljivo, ali ne i činjenica da je za dobivanje licence potrebno obaviti mnoštvo predradnji. U Crvenom križu pretpostavljaju da će za adaptaciju prostorija, nabavu bojlera i potrebne opreme biti potrebno približno 25.000 kuna. Novac je to koji ni u kojem slučaju ne bi trebao biti problem kada se zna da bi time mogao biti riješen problem prehrane za minimalno 30-ak potrebitih. Čak i više, ako bi se u financiranje uključio veći broj institucija. Podsjetimo, dosad se o dijelu potrebitih, kada je o dostavi toplih obroka riječ, skrbila, i još se uvijek skrbi, Mirovna grupa Oaza.

Nije ovo jedini projekt koji provodi ili koji bi u bliskoj budućnosti trebalo provoditi belomanastirsko Gradsko društvo Crvenog križa. Rade na realizaciji projekta za žene koje boluju od raka, u sklopu kojega planiraju organizirati savjetovanja, edukativne radionice i slično.

Ivica Getto
Previous Post
«
Website Apps