Ranije tijekom 2020. godine smo pisali o problemu koji pogađa dugotrajno nezaposlene osobe, ne samo na području Baranje već i šire. Naime, dugotrajno nezaposlene osobe koje se nalaze na tržištu rada duže od godinu dana ili dvanaest mjeseci, a starije su od 30 godina ili osobe mlađe od 29 godina mlade nezaposlene duže od šest mjeseci imaju veliki problem s pronalaskom posla zbog nedovoljnog obrazovanja ili promašenih zanimanja, ali i zbog razine kompetencija koje su nužne za zapošljavanje poput praktičnih znanja pisanja životopisa, razvijenih mekih transverzalnih vještina i slično. 

Iz svih navedenih razloga partnerstvo udruga Spiritus OS, “Amadea” iz Đakova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  na projektu “Edukacijom i cjeloživotnim učenjem do zapošljavanja marginaliziranih skupina” rješava navedeni problem. 

Kroz projekt koji je je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., u sklopu javnog poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina u iznosu od 1.052.828,80 kuna pristupilo se dodatnoj promjeni zanimanja naveden ciljane skupine tako da je 30 osoba pronašlo novo zanimanje. 

Veliki utjecaj na sam projekt, ističu nam iz udruge Spiritus je imala globalna pandemija koja je pogodila cijeli svijet koja je uvelike otežala niz projektnih aktivnosti te je neke učinila gotovo nemogućima. Međutim, kroz domišljate pristupe je i to uspješno pobjeđeno te posljednje polaznice obavljaju dio praktične nastave koji je nužan za završavanje dodatnih tečajeva. 

Iako su sa edukacijama pri kraju, sam projekt ne završava tu. Naime, nakon završenih edukacija će se pružiti mogućnost svim sudionicama da ojačaju sve transverzalne i meke vještine kroz niz radionica kao i kroz niz radionica koje će biti usmjerene psihičkoj potpori i podršci najranjivijih skupina.

             

Website Apps