Tag: Miniostarstvo financija

BARANJSKI POREZNI DUŽNICI

BARANJSKI POREZNI DUŽNICI
4. veljače 2014.
Nekategorizirano

Dvadeset pet baranjskih tvrtki nalazi se na popisu pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele dugove po osnovi poreza na dodanu …pročitaj više…

Website Apps