Odbijena žalba Hrvatskih šuma

Povjerenstvo za žalbe Ministarstva kulture odbilo je žalbu Hrvatskih šuma i na taj način potvrdilo Rješenje kojim se pustari Zlatna Greda dodjeljuje svojstvo kulturnog dobra, čime će biti upisana u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Sve je, podsjetimo, počelo u listopadu prošle godine, kada je Zlatnoj Gredi, na inicijativu udruge Zeleni Osijek, dodijeljeno spomenuto svojstvo. Automatizmom, na taj se način zabranjuju određeni građevinski zahvati i neke gospodarske aktivnosti, zbog čega su se ”na zadnje noge” dignuli u Hrvatskim šumama.

– Prilikom donošenja rješenja zanemareno je stvarno stanje na terenu, a jedan njegov dio zadire u ovlasti drugog Ministarstva. Nije točno da je pustara nastala 1870. godine, kao ni tvrdnja da je većina izvornih zgrada izgrađena u drugoj polovini 19. stoljeća. Počeci naselja možda datiraju s kraja 19. stoljeća, no u naselju se nalazi svega nekoliko zgrada s početka prošlog stoljeća koje su zbog čestih adaptacija i loše prvobitne gradnje pretrpjele znatne preinake – tvrde iz Hrvatskih šuma u žalbi upućenoj nakon proglašenja pustare kulturnim dobrom, te, navodeći čitav niz navodno netočnih tvrdnji, ističu kako im se sprječava daljni razvoj lovne i šumarske djelatnosti. Uz sve to, naglašavaju, nameće im se plaćanje spomeničke rente.

Povjerenstvo za žalbe nije mislilo tako. Ustvrdili su, naime, da dio stambenih objekata u ruševnom stanju ne utječe značajnije na vrijednost čitavog kompleksa jer su važnije zgrade dobro sačuvane. Pozivaju se na prostorni plan PP Kopački rit, kojim je utvrđena mogućnost korištenja okolnog ruralnog područja za potrebe posjetitelja, kao i obnova te revitalizacija kulturnih dobara i njihovo uključivanje u programe posjećivanja. Isto tako, dodaju, prostornim planom Općine Bilje pustara je predviđema kao edukacijsko-turistički punkt. Važno je istaknuti da je prije donošenja Rješenja o uvrštavanju Zlatne Grede u Listu zaštićenih kulturnih dobara mukotrpan posao odradio osječki Konzervatorski odjel, nakon čega je Stručno povjerenstvo predložilo, a Ministarstvo kulture donijelo rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Protiv Rješenja Povjerenstvo za žalbe Ministarstva kulture nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

”Drago mi je da je potvrđena kulturna vrijednost pustare, ali mi je, s druge strane, žao što Hrvatske šume istu vrijednost nisu prepoznale, kao ni veliki potencijal” kaže Jasmin Sadiković iz Zelenih Osijek, navodeći kako će Zlatna Greda biti dio dio prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, zaštićenog u sklopu UNESCO-ovog programa. Osim toga, dodaje, uvrštavanjem Zlatne Grede u Listu zaštićenih kulturnih dobara otvara se čitav niz mogućnosti za crpljenje sredstava iz EU fondova.

tekst: Ivica Getto

Website Apps