Prema opsegu radova, čini se kako Općina Kneževi Vinogradi najmanje osjeća recesiju i izostanak ulaganja. Jučer su počeli radovi na novom Vatrogasnom domu u Kneževim Vinogradima, a ovih je dana potpisan ugovor za nastavak izgradnje kanalizacije u cijelom naselju sa rokom od godine dana. Zamjenik načelnika općine Vedran Kramarić tvrdi kako se u općini Kneževi Vinogradi da novih investicija ima. Nastavljeni su radovi na lateralnom kanalu, na magistralnom cjevovodu prema Mirkovcu, a završena je obnova ceste do Zmajevca. U tijeku su prijave građana za priključke na postojeći sustav kanalizacije, a odziv je dobar, najviše zbog  cijene.
Sa Baranjskim vodovodom je dogovoren besplatan priključak za sve građane, a očekujemo kako će cijelo mjesto biti pokriveno kanalizacijom do kraja godine. Oko vodoopskrbe, novina je da će do kraja godine biti završen magistralni vodovod do Mirkovca, tako da bi Mirkovčani vodu dobili do proljeća. Na Lateralnom  kanalu radi se na 4 mosta, a jedan od njih je na cesti između Kneževih Vinograda i Grabovca, te će vozači uskoro moći normalno prometovati bez obilaska kroz njivu. Osim toga završena je cesta od Kneževih vinograda do Zmajevca, te se rade nogostupi , mostovi i kameni okviri, rekao je Kramarić.

www.radio-baranja.hr

Website Apps