Od četvrtka će svi koji to žele moći osnovati poduzeće sa 10 kuna temeljnog kapitala i pokrenuti vlastiti biznis. Prema pravilniku koji će danas objaviti Ministarstvo pravosuđa, uza sve naknade i pristojbe, osnivanje jednostavnog društva doći će 807,50 kuna.

Osim troška od simboličnih 10 kuna tu i razne takse pa je tako potrebno platiti 500 kuna bilježniku, 200 kuna za objavu u Narodnim novinama, 30 kuna za upis u sudski registar, te 47,5 kuna za izjavu da osnivači nemaju nepodmirenih dugova.

Sve detalje možete saznati u Hitro.hr uredima, a nakon toga većinu papirologije možete obaviti kod javnih bilježnika koji ispunjava i ovjerava zapisnik o osnivanju jednostavnog društva. Nakon toga potrebno je otvoriti račun u željenoj banci i uplatiti sve pristojbe. Zatim je u hitro.hr uvesti tvrtku u sudski registar i to u roku od 24 sata. Bitno je naglasiti kako je prije nego obavite sve kod javnoga bilježnika trebate provjeriti da li je naziv tvrtke već zauzet. Naziv mora biti na hrvatskom, latinskom ili grčkom jeziku, a ne smije primjerice sadržavati u sebi naziv Hrvatska.

U odnosu na obični doo, jednostavni doo razlikuje se samo u njegovom otvaranju. Naime, više nije potrebno uplatiti 20 tisuća kuna temeljnog kapitala već samo 10 kuna te je proces otvaranja pojednostavljen i jeftiniji je. No, sve ostale obaveze nakon otvaranja su identične. Također, 25% dobiti potrebno je izdvajati i tako dostignuti 20 tisuća kuna na vašem račun i na taj način preći u obični doo.

Tekst: SiB.hr

Website Apps