Na današnjoj sjedniciVladeraspravljalo se, između ostaloga, o uvođenju obveznog osnovnoškolskog obrazovanja oddevet godina, odnosno uvođenjupredškole.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta,Željko Jovanović, predstavio je izmjene Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi iz 1997. godine kojim se regulira uvođenje obaveznog školskog razreda za djecu prije upisivanja osnovne škole. Uvođenjem predškole od iduće godine osnovna škola praktično će trajati devet godina, čime bi se trebalo pridonijetikvalitetnijom obrazovanjudjece koja posljednjih godina dolaze sve nespremnija u osnovnu školu ili ih roditelji i stručne osobe ostavljaju godinu duže u vrtiću. Samo u posljednje dvije godine svake godine odgođen je upis za oko2.000 djeceu prvi razred i umjesto u školi, ta djeca ostaju u vrtiću.

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju također će regulirati problem porasta broja djece s teškoćama u razvoju u predškolskoj dobi kojih je školske 2005./2006. godine bilo svega tri posto, a školske 2012./2013. čak šest posto. Novim izmjenama propisana je izradanovog pravilnikakojim će se regulirati bolji rad s djecom s posebnim potrebama, ali i s posebno nadarenom djecom, a pokušat će se riješiti i kroničan problemnedostatka stručnih suradnika- pedagoga, psihologa, edukatora i rehabilitatora u predškolskim ustanovama.

Da podsjetimo, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2010. godine propisuje da je program predškole namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole u pravilu se ustrojava u dječjem vrtiću, a u mjestima gdje nema dječjeg vrtića program predškole provodi osnovna škola. Dječji vrtić ili osnovna škola za provedbu programa predškole osigurava prostor i opremu, odgojitelje, učitelje razredne nastave i stručne suradnike te plan odgojno-obrazovnog rada. Program predškole traje250 sati, a broj djece u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini za provedbu programa predškole ne može biti veći od 20 djece.

Pitanje koje sve muči, stručnjake i laike je – pogodili ste –tko će to sve platiti? Financiranje dodatne godine je, naime, obvezalokalne samouprave, a vjerojatno će biti potrebna idodatna zapošljavanja. Vlada se obvezala sufinancirati taj program stri milijuna kuna.

Riječ je o radikalnoj i revolucionarnoj promjeni u sustavu obrazovanja koja neće naići na jednoglasno odobravanje struke. Dok neki pozdravljaju promjene smatrajući da je u većem dijelu Europe praksa da djeca kreću u školu sa šest godina i da će, što se vidi kod upisa u srednju školu, učenicima jedna godina više u sazrijevanju dobro doći, drugi su oprezniji i smatraju da se predškola ne bi smjela računati kao prvi razred jer ćemo se naći u problemima obzirom da programski nismo spremni za takvo što, a nema ni udžbenika. Stoga postoje prijedlozi da predškola predstavlja takozvaninulti razredu kojem bi se djecu prvenstveno socijaliziralo, s njima crtalo i pjevalo, odnosno pripremalo ih se za prvi razred škole što je, uostalom i praksa unajboljim vrtićima.

Tekst:M.M./Osijek031.com
Foto:Daniel Antunović/Foto-arhiv 031

Info:http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=41188#ixzz2AzwsUP1L

Website Apps