Lokalna akcijska grupa “Baranja” dana 12.prosinca 2012.godine raspisala je natječaj za prikupljanje projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije.

Natječaj je otvoren do 31.12.2012.

Na temelju članka 29. Statuta, Glavni odbor Lokalne akcijske grupe-LAG Baranja, na svojoj sjednici održanoj 10.12.2012. godine donio je  odluku o objavi

NATJEČAJA

 za odabir projekata i projektnih ideja za uvrštenje u lokalnu razvoju strategiju Baranje

1. Lokalna akcijska grupa – LAG Baranja radi na izradi lokalne razvojne strategije Baranje i prikuplja projekte i projektne ideje na području Baranje koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

1.1.  Projekti iz sektora proizvodnje, poljoprivrede, turizma i usluga, te obnovljivih izvoraenergije, koji na području Baranje doprinose:

 • povećanju zaposlenosti ljudi i kapaciteta,
 • raznolikosti ponude,
 • prepoznatljivosti lokalnih / baranjskih proizvoda
 • korištenju i održivosti lokalnih resursa,
 • zaštiti i održivosti prirodnih resursa,
 • energetskoj učinkovitosti,
 • poslovnom povezivanju,
 • istraživanju i razvoju novih proizvoda i usluga.

1.2.Projekti ulaganja u sektor ruralne infrastrukture pri čemu će prednost imati projekti  usklađeni s uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture unutar IPARD programa.“

1.3.  Projekti civilnog sektora na području Baranje pri čemu će prednost imati projekt koji doprinose:

 • povezivanju stanovnika Baranje i jačanju njihovih sposobnosti i vještina za zajednički  rad u partnerstvima;
 • aktivnom uključivanju mladih osoba, žena, marginalnih skupina i socio-ekonomskih  skupina u zajednicu;
 • jačanju socijalnog i ljudskog kapitala u Baranji, te jačanju motivacije i vještina  utemeljenih na lokalnim resursima i inicijativama;
 • promicanju značaja i stupnja svijesti o tradicijskom nasljeđu, znanjima i vještinama, te njihovim vrijednostima kao jednom od oblika intelektualnog vlasništva, te promicanju ruralnog razvoja Baranje putem lokalnih inicijativa;
 • prikupljanju, očuvanju i pravnoj zaštiti tradicijskih znanja Baranje i edukaciji o njihovom mogućem gospodarskom iskorištavanju na dobrobit pojedinaca i zajednice u Baranji;
 • istraživanju i razvoju postojećih i novih vrijednosti Baranje
 • razvoju pružanja socijalnih usluga

2. Projekti i projektne ideje trebaju biti u funkciji jačanja ruralnog prostora, sukladni LEADER pristupu, te usklađeni s županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije, relevantnim nacionalnim razvojnim strategijama te razvojnim politikama EU.

3. Projekti i projektne ideje trebaju ispunjavati i biti usuglašeni s pozitivnim propisima EU i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti okoliša i svih drugih propisa koji reguliraju poslovanje unutar pojedinih sektora.

4.    Prednost će imati projekti koji:

 • su usmjereni k povećanju zaposlenosti i stvaranju nove dodane vrijednosti
 • su zasnovani na međusektorskoj suradnji;
 • doprinose održivom razvoju Baranje (očuvanje okoliša, energetska učinkovitost, očuvanje nataliteta, zadržavanje mladih, održivost gospodarskih, kulturnih i prirodnih potencijala);
 • potiču i nude inovativna rješenja;
 • obuhvaćaju šire područje;
 • stvaraju dugoročne učinke;
 • utječu na dobrobit većeg broja građana;
 • doprinose stvaranju eko-socijalne ekonomije

5LAG Baranja će moći dati pismo preporuke za projekte i projektne ideje koje su usklađene s Pravilnikom o provedbi IPRAD programa za Mjeru 101- „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu realizacije i dostizanja standarda Zajednice“; za Mjeru 103.- „Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih djelatnosti i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 302.- „Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti unutar IPARD programa“

6.    Za sudjelovanje na natječaju obvezno je popuniti prijavni obrazac Prijedlog projektne ideje za strategiju razvoja LAG Baranja 2012-2013. godine.

7. Obrasci Prijedlog projektne ideje mogu se podići u pripadajućem sjedištu jedinice lokalne samouprave kod koordinatora za LAG, u radnom vremenu kako odredi pojedina jedinica lokalne samouprave.

8. Popunjeni obrasci Prijedlog projekte ideje predaju se osobno ili poštom u pripadajuću jedinicu lokalne samouprave s područja Baranje tijekom radnog vremena, kako odredi pojedina jedinica lokalne samouprave.

9. Rok za predaju popunjenih obrazaca projekata i projektnih ideja je najkasnije do 31. prosinca 2012. godine pri čemu je mjerodavan pečat i potpis ovlaštene osobe u jedinici lokalne samouprave o zaprimljenom obrascu ili pečat poštanskog ureda o zaprimljenoj pošiljki.

10. U roku 30 dana od završetka natječaja svi sudionici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja.

11. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati LAG Baranja – telefon 031-499-404 u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

 

                                                                               PREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA:

                                                                                                            Janoš Seleši

 

Website Apps