Međunarodni dan ljudskih prava

10. prosinca 2012.

Danas se u svijetu i u Hrvatskoj obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, kao podsjetnik da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

 

„Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom.“ – samo su neka od načela Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijet.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima potpisana je 10. prosinca 1948. godine, po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika“ i pri tome je postavljen kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava koji se počinje obilježavati dvije godine poslije potpisivanja.

Ovaj je datum bio prekretnica u suvremenoj povijesti kada su se nacije svijeta udružile kako bi jednom i zauvijek stale na kraj genocidu nastalom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ove godine tema Međunarodnog dana ljudskih prava usmjerena je na prava svih ljudi – žena, omladine, manjina, osoba s invaliditetom, autohtonih ljudi, siromašnih i marginaliziranih – da se njihov glas čuje u javnom životu i da budu uključeni u političkom odlučivanju.

Svake godine na Međunarodni dan ljudskih prava dodjeljuje se Nobelova nagrada za dostignuća na polju fizike, kemije, medicine, književnosti i za mir.

Na području Republike Hrvatske Ured za ljudska prava aktivno radi na zaštiti i promicanju ljudskih prava. U tu svrhu Ured radi na usklađivanju domaćih normi za zaštitu ljudskih prava s međunarodnim standardima te izrađuje strateške dokumente kojima su detaljno razrađene aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se dodatno unaprijedilo stanje ljudskih prava. Također, Ured organizira javne kampanje, seminare, konferencije i okrugle stolove kojima je cilj senzibilizacija i edukacija javnosti o oblicima kršenja, kao i o mehanizmima zaštite ljudskih prava.

Poštivanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u promicanju ljudskih prava, zadaća je koja nikada neće biti okončana.

Website Apps