SVE MANJE DJECE U BELOMANASTIRSKOM “CVRČKU”  

Trenutačno belomanastirski vrtić polazi 150 djece

U posljednje vrijeme gotovo nema segmenta u kojemu se ne vidi da kriza uzima sve više maha. Jedan od primjera je i belomanastirski Dječji vrtić Cvrčak. Kako ističe ravnateljica vrtića Ljiljana Tokić, od prije dva-tri mjeseca suočeni su s problemom na koji nikako ne mogu utjecati. Riječ je, tvrdi, o sve manje djece, ali ne zbog nataliteta, već zbog neimaštine njihovih roditelja, koji su prisiljeni djecu iz vrtića – ispisati.

– Ni u kojem slučaju podaci nisu alarmantni, ali postaju sve više zabrinjavajući – kaže Tokić, objašnjavajući kako je posljednjih mjeseci brojno stanje smanjenjo za petero djece. No, ako se kriza nastavi, broj bi mogao biti veći, čega se svi pribojavaju.

– Cijena desetosatnog programa razlikuje se od obitelji do obitelji, a najviša je 615 kuna – objašnjava, naglašavajući da je cijena na prošlogodišnjoj razini te da spomenuti iznos plaća većina roditelja.

Trenutačno belomanastirski vrtić polazi 150 djece, od koje njih 130 svakodnevno boravi u matičnoj zgradi, a 20 u područnom vrtiću u Šećerani. Situacija s brojem polaznika vrtića povezana je s velikim brojem zatvorenih radnih mjesta. Približno 800 nezaposlenih više nego prošlogodišnjeg studenog sasvim objašnjava zbog čega su pojedinci prisiljeni poduzimati tako radikalne korake kao što su ispisivanje djece iz vrtića. Budući da treba voditi računa o svakoj kuni, 600 kuna nije tako malen iznos, posebice kada jedan roditelj ostaje kod kuće. Druga je stvar socijalizacija djece, koja, na žalost, za sada ostaju u drugom planu.

Kako tvrdi belomanastirski dogradonačelnik Nikola Redžep, Grad, osnivač dječjeg vrtića, nema prostora za veće subvencije troškova boravka u njemu.

– Već pri formiranju cijene ukalkulirane su subvencije – kaže, obrazlažući tvrdnju iznosom proračuna, koji je sa 68 milijuna 2009. godine došao do 39 milijuna, koliko je predviđeno za 2013. godinu, od čega veći dio otpada na potencijalne državne potpore.

Izvor: Glas Slavonije

Website Apps