‘Podnesite zahtjev za legalizaciju čak i ako nemate sve papire’

'Podnesite zahtjev za legalizaciju čak i ako nemate sve papire'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je putem medija odlučilo podsjetiti građane koji su vlasnici bespravnih građevina za koje je izdano rješenje o uklanjanju građevinske inspekcije do 4. kolovoza 2012. da predaju papire za legalizaciju do 31. prosinca.

Nakon 31. prosinca 2012. zahtjevi za legalizaciju se više neće moći podnositi, podsjetili su iz Ministarstva pa poručili da nema veze ako nemate potpunu dokumentaciju – jer će se ona moći nadopuniti.

“Podnositelji zahtjeva koji do 31. prosinca 2012. neće imati svu potrebnu dokumentaciju za priložiti uz zahtjev, pozivaju se da bez obzira na tu činjenicu podnesu zahtjev u roku i dopune ga naknadno. Zakon o općem upravnom postupku predviđa mogućnost dopune podneska. Upravno tijelo koje rješava zahtjev ne bi nepotpun zahtjev smjelo odbiti. Ono treba podnositelju nepotpunog zahtjeva dati rok u kojem ga je dužan dopuniti”, poručili su iz Ministarstva.

Također, podsjećaju da rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nezakonitih građevina, za koje nije donijeto rješenje građevinske inspekcije o uklanjanju, istječe 30. lipnja 2013.

Website Apps