Na današnjoj konferenciji za novinare u Lugu načelnica Općine Bilje Ružica Bilkić, najavila je podizanje tužbe za naknadu štete protiv predsjednika Općinskoga Vijeća Željka Cickaja, bivšeg vijećnika i  koordinatora  Općinskog vijeća Srećka Tatarevića, te  dijela vijećnika  zbog štete od 4 milijuna kuna, koju su prouzročili Općini Bilje na projektu izgradnje Doma kulture u Lugu.
Izgradnja je započela 2011. godine, kada smo iz proračuna Republike Hrvatske osigurali 4,8 milijuna kuna, a vijećnici su bez ijednog argumenta i stručnog mišljenja  zaustavili izgradnju, unatoč mojim apelima i brojnim upozorenjima kako će Općina Bilje zbog njihovih postupanja ostati bez ovih sredstava iz državnog proračuna, što se koncem 2011. godine i dogodilo, rekla je Bilkić.
Stav vijećnika je bio da izgradnja nije bila zakonita, za što nisu imali nikakvo uporište, a što je na koncu Sud i dokazao kroz nedavnu sudsku presudu koja je potvrdila kako je sve provedeno u skladu sa Zakonom i pravilima struke.Time je nanešena velika šteta mještanima Luga, Općini Bilje, a i meni osobno. Takvu vrstu bahatosti i osobnog luksuza pojedinih vijećnika platit će svi stanovnici Općine Bilje. Umjesto novog Doma u Lugu, Općina Bilje danas ima sudsku odluku po kojoj mora izvođaču radova platiti  235 tisuća kuna, plus kamate od 55.000 kuna, sudske troškove, a najavljena je i tužba od izvođača radova za naknadu štete zbog nemogućnosti ispunjenja Ugovora o izgradnji sa Savezom mađarskih udruga, dodala je načelnica Bilkić.

Izvor: Radio Baranja

Previous Post
«
Website Apps