Poljoprivredna savjetodavna služba u suradnji sa općinom Darda poziva poljoprivredne proizvođače na predavanje koje će se održati u petak, 01. ožujka 2013. u Domu kulture Darda u 11 sati. Predavači su djelatnici Poljoprivredne savjetodavne službe.

Teme predavanja:

1. Uvjeti i standardi višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji

Uvjeti višestruke sukladnosti minimalni su zahtjevi upravljanja na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno obvezatni
postupci kojih se poljoprivredna gospodarstva moraju pridržavati pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti, a vezani su uz
zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja i dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu. Poljoprivredna
savjetodavna služba ima zadaću informirati i educirati poljoprivredne proizvođače o uvjetima višestruke sukladnosti.
Obveznici ispunjavanja uvjeta jesu poljoprivredna gospodarstva, korisnici izravnih plaćanja i korisnici državne potpore
ruralnom razvoju. Obveznik se treba educirati kroz sustav savjetovanja poljoprivrednika vezanog uz višestruku sukladnost, te
za to dobiva Potvrdu.

2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

3. Integrirana poljoprivredna proizvodnja

Website Apps