HNS Podružnica Kneževi Vinogradi organizirala je 05. veljače 2013. javnu tribinu na temu „Legalizacija bespravno izgrađenih objekata“.

Tribina je održana u Domu kulture u Karancu s početkom u 18.00 sati.  Izlagači na temu legalizacije bili su Dražen Slunjski, dipl. inž. građevine i Zoran Marčec ovlašteni inž. geodezije. U radu javne tribine sudjelovalo je više od sedamdeset mještana Karanca i drugih mjesta iz Općine. Sudionici su imali mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja konkretnih odgovora.

Predsjednica podružnice, Jasna Petrović u uvodnom je dijelu tribine predstavila inicijativu  koju su vijećnici (Slavko Todorović i Jasna Petrović) Općinskog vijeća Općine kneževi Vinogradi uputili predsjedniku Općinskog vijeća, 29. siječnja 2013. godine.
Inicijativa  poziva predsjednika Vijeća na što skorije sazivanje sjednice Vijeća (do 15. veljače 2013.) s točkom dnevnog reda vezanom za visinu komunalnog doprinosa za objekte koje je potrebno legalizirati. Inicijativom se predlaže i visina komunalnog doprinosa:
–          za stambene objekte 5 kn/m3,
–          za poslovne objekte 1 kn/m3.

S obzirom na nepovoljnu ekonomsku situaciju jasno je da ni sa sniženjem iznosa za komunalni doprinos dio stanovnika neće biti u mogućnosti pokriti troškove.

Tribina je trajala do 20 sati. Na samom kraju tribine građani su, u razgovoru jedan na jedan, s izlagačima mogli dobiti smjernice za konkretne i specifične situacije i probleme koje imaju.

Website Apps