Općinsko društvo Crvenog križa Darda organizira predavanje na temu „Kako prepoznati utjecaj droga“.

Predavanje će se održati 22. veljače 2013. godine u 18,00 sati na adresi sv. Ivana Krstitelja 116a u Dardi. Predavanje će voditi volonteri Crvenog križa Darda.

Website Apps