Posljednjih dana mnogi korisnici Facebooka na svoj status postavljaju generičku poruku za koju misle da im osigurava zaštitu podataka na toj društvenoj mreži. No radi se u još jednoj u nizu lažnih poruka.

Objava o privatnosti potpuno beskorisna

Mnogi su se pitali ima li ovakva poruka na Facebook profilu ikakvog smisla i štiti li ona na ikoji način osobne podatke dotične osobe. Odgovor smo potražili u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

‘Treba napomenuti da Facebook kao i sve društvene mreže ima svoja pravila privatnosti koja korisnik prihvaća, odnosno s kojima je korisnik upoznat prilikom davanja na raspolaganje svojih osobnih podataka. Kada su u pitanju nove tehnologije i društvene mreže, moram napomenuti da prije objave bilo kojeg osobnog podatka na internetu, primjerice Facebook-u,svaki građanin mora imati na umu da osobne podatke treba davati samo u onoj mjeri (vrstom i količinom) koja je potrebna da bi se ispunila svrha u koju se isti prikupljaju‘, rekla nam je Marija Međimorec iz Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Ukratko, kada pristupate nekoj društvenoj mreži ujedno pristajete i na njihova pravila. Ukoliko smatrate da ta pravila ugrožavaju vašu privatnost, nemojte dotičnu mrežu koristiti.

Važnost postojanja svijesti o potrebi zaštite osobnih podataka

Stručnjaci kažu da zaštita naših osobnih podataka počinje upravo od nas samih. ‘Neophodan je svjestan i odgovoran odnos prema svojim osobnim podacima na način da ih se daje samo u mjeri u kojoj je to potrebno i onome kome je to potrebno tj. ako ih nije potrebno dati sukladno određenoj zakonskoj obvezi da ne dajemo olako bez potrebne provjere i sigurnosti osobne podatke čija bi obrada tj. korištenje moglo lako narušiti našu privatnost (primjerice fotografije, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o zdravlju i spolnom životu i sl.). Građani moraju imati savjestan i odgovoran odnos prema svojim osobnim podacima, kada i kome ih daju i u koje svrhe, a posebno kada su u pitanju Internet i nove tehnologije’, naglašava Marija Međimorec.

Dakle, budite oprezni i upoznajte se sa svojim pravima. Informirajte se o sigurnosnim postavkama na društvenim mrežama i zapamtite da olako ne dajete svoje fotografije, podatke o obrazovanju ili pak plaći, zdravlju o spolnom životu.

Danas u 10,oo sati stupio je na snagu zakon o facebooku. IZJAVLJUJEM da je za upotrebu mojih osobnih podataka i fotografija u svakom trenutku potreban moj osobni pristanak (BERNSKA KONVENCIJA). Svatko tko čita, može preslikati ovaj tekst i objaviti ga na svojoj FB stranici. To će ga staviti pod zaštitu zakona. Obavještavam FB administraciju da je od ovog trenutka strogo zabranjeno objavljivanje, preslikanje, distribuiranje mojih osobnih podataka ili preuzimanje bilo kakve druge akcije protiv mene, a temeljem mog FB profila ili njegovih sadržaja. Sadržaj ovog profila je pod nevidljivom oznakom “OSOBNO” i ne smije se narušavati. (UKC 1 1-308-1-103 i rimski Statut).
Svim članovima se preporuča da objave ovu obavijest u ovoj formi ili dopunjeno novim detaljima koji se odnose na mogućnost zlouporabe podataka sa FB profila i privatnih prepiski koje imaju veze sa FB komunikacijom.
Preporuka je da se obavještenje objavi u ovoj formi. Ako izjavu ne objavite na svom zidu, smatrat će se da ste prešutno pristali i dozvolili korištenje vaših osobnih, životopisnih podataka, fotografija i ostalih elemenata profila kao i slanje virusa.

Izvor: Dnevnik.hr

Website Apps