Organizacija za građanske incijative iz Osijeka uz organizacijsku potporu udruge Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira održati će dana 13. veljače 2013. u 10.00 sati u prostorijama Društvenog centra u Belom Manastiru, Jozsefa Antala 3 informativnu radionicu za predstavnike udruga, jedinica lokalne samouprave, ustanova, poduzetnike, obrtnike te poljoprivrednike i ribare.

Organizacija za građanske inicijative (OGI) započela je 01. siječnja 2013. provedbu projekta „Omogućimo to putem EU fondova“ kojeg financira Europska unija iz sredstava programa IPA Information and Communication.

Projektom je omogućeno organiziranje Projektnih klinika u okviru kojih se provode Informativne radionice za predstavnike udruga, jedinica lokalne samouprave, ustanova, poduzetnike, obrtnike te poljoprivrednike i ribare.

Sadržaj informativnih radionica se odnosi na:

• Predstavljanje projekta
• EU fondovi – općenito
• Predstavljanje raspisanih natječaja
• Individualno savjetovanje

Planirano vrijeme trajanja Informativnih radionica cca. 3 sata.
Molimo Vas da dolazak potvrdite na mail udruge PGDI: projekt.grad@os.t-com.hr

Website Apps