Zborovi građana u općini Draž

17. veljače 2013.

 

Općina Draž poziva sve mještane naselja Gajić, Batina, Topolje, Duboševica i Draž da prisustvuju ZBORU MJEŠTANA koji će se održati:

  • GAJIĆ – 18.02.2013. godine (ponedjeljak) u Društvenom domu Gajić, sa početkom u 18:00 sati.
  • DRAŽ – 19.02.2013. godine (utorak) u Društvenom domu Draž, sa početkom u 18:00 sati.
  • DUBOŠEVICA – 20.02.2013. godine (srijeda) u Društvenom domu Duboševica, sa početkom u 18:00 sati.
  • TOPOLJE – 21.02.2013. godine (četvrtak) u Društvenom domu Topolje, sa početkom u 18:00 sati.
  • BATINA – 22.02.2013. godine (petak) u Društvenom domu Batina, sa početkom u 18:00 sati.

Tema zborova: „Početak izgradnje priključaka na mjesnu vodovodnu mrežu u naseljima Općine Draž“.

 

Website Apps