Radovi na rekonstrukciji počeli su 2012. godine, a investicija je vrijedna 8 milijuna kuna.

Transformatorska stanica TS 35/10(20) kV Bilje jedna je od četiri transformatorske stanice te naponske razine na području pogona Beli Manastir, Elektroslavonije Osijek i zemljopisno pokriva područje Baranje. Iznimno je važan elektroenergetski objekt, kojim se rješava pouzdana i uredna opskrba kupaca električnom energijom južnog dijela Baranje, naselja Bilje, Mece, Darda, Švajcarnica, Kopačevo, Vardarac, Lug. Trafostanica Bilje opskrbljuje električnom energijom ukupno 4.730 kupaca. Iz ove trafostanice električnom energijom opskrbljuju se i veliki gospodarski objekti poput tvornice stočne hrane u Dardi, dvije potpuno obnovljene farme tvrtke Belje, te važne pumpne stanice Hrvatskih voda za regulaciju postojećih vodotokova kao i regionalno crpilište pitke vode južne Baranje. Transformatorska stanica Bilje izgrađena je 1963. godine.

Tijekom Domovinskog rata, postrojenje se nalazilo na okupiranom području, a veze s elektroenergetskim sustavom Republike Hrvatske bile su prekinute ratnim razaranjima. Nakon mirne reintegracije hrvatskog podunavlja, postrojenje je sanirano 1997. godine u okviru tadašnjih mogućnosti. Naime, dvostruki zračni dalekovod nalazio se u miniranom području pa je izgrađena nova kabelska veza prema TS 35/10 kV Centar u Osijeku.
Radi dotrajalosti opreme i građevinskog dijela transformatorske stanice bilo je nužno započeti projekt obnove za koju je projektnu dokumentaciju izradio Projektni odjel Elektroslavonije Osijek 2010. godine. Cilj rekonstrukcije TS Bilje je kvalitetnija i pouzdanija opskrba kupaca električnom energijom.

Nakon provedenog postupka javne nabave, u rujnu 2011. ugovorena je isporuka nove opreme za cjelokupnu rekonstrukciju kao i za građevinske radove. Isporučitelji opreme su Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. i Cotra d.o.o, dok su građevinski radovi ugovoreni sa tvrtkom Tehno-elektro d.o.o. iz Đakova. Elektromontažne i bravarske radove u projektu obnove te radovi funkcionalnog ispitivanja TS 35/10(20) kV Bilje izvodili su djelatnici Elektroslavonije Osijek.

Radovi na obnovi odvijali su bez prekida u opskrbi električnom energijom Obnova je obuhvatila zamjenu primarne i sekundarne opreme unutar postrojenja, te uvođenje sustava daljinskog vođenja iz upravljačkog centra DUC Osijek.
Na području Elektroslavonije Osijek u obnovu niskonaponske mreže te rekonstrukciju postojećih objekata, Elektroslavonija Osijek koja je u sastavu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. u 2012. godini uložila je oko 25 milijuna kuna, od čega je u Baranju uloženo preko 11 milijuna kuna. Investicijskim planom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. u 2013. godini predviđena su ulaganja u iznosu od 25 milijuna kuna na području Elektroslavonije Osijek.

Izvor: Radio Osijek

Website Apps