Svjetski dan voda

22. ožujka 2013.

Svjetski dan voda, 22. ožujka, ove je godine posvećen suradnji na području voda jer je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2013. proglasila Međunarodnom godinom suradnje na području voda.

Cilj međunarodne godine je, kako ističu u Hrvatskim vodama, podignuti svijest o potencijalu za jačom suradnjom i izazovima s kojima se suočava vodno gospodarstvo u svjetlu povećane potražnje za pristupom vodi, dodjelom vode i vodnim uslugama. Navode da je suradnja na području voda presudna za očuvanje vodnih resursa i zaštitu okoliša, ključna za sigurnost, iskorjenjivanje siromaštva, socijalnu pravednost i jednakost spolova, donosi ekonomsku korist te gradi mir.

Voda je zajednički resurs, stoga je važno raspodijeliti je prema raspoloživim količinama i učiniti dostupnom svima, što će se moći ostvariti samo dobrom suradnjom na svim razinama, od međunarodnih, regionalnih i lokalnih do međusektorskih i obrazovno-znanstvenih, koristeći vodu kao instrument mira.

Hrvatska se ubraja u skupinu zemalja relativno bogatih vodom, u kojoj problemi s vodom i oko vode nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući čimbenik razvoja. Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003., Hrvatska je prema dostupnosti i bogatstvu vodenih izvora na vrlo visokom 5. mjestu u Europi, a na 42. u svijetu. Obnovljive zalihe podzemnih voda u Hrvatskoj procjenjuju se na oko 9 milijardi m3 godišnje (iskorištava se oko 4,5 posto zaliha, odnosno oko 400.000.000 m3 godišnje).

Hrvatske vode provode projekte međunarodne suradnje na području upravljanja vodama, a jedan od važnijih je Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom financiran sredstvima Globalnog fonda za okoliš.

Međunarodna godina voda prilika je kada mnoge institucije putem manifestacija, okruglih stolova, izložbi, akcija čišćenja i drugih aktivnosti upozoravaju na potrebu jačanja suradnje i podizanja svijesti o zaštiti vodnog resursa.

Hrvatske vode su u povodu Svjetskog dana voda pokrenule suradnju s obrazovnim institucijama u sklopu projekta Najmlađi za vode Hrvatske, kojim se osnovne škole pozivaju na obilježavanje Međunarodne godine voda istraživačkim projektima, izradom promotivnog materijala, likovnim radionicama i izradom slogana Međunarodne godine voda.

Izvor: Hrt.hr

Klub Tradicijski korzo u suradnji sa Baranjskim vodovodom obilježava Svjetski dan voda. Direktor Baranjskog vodovoda danas je ugostio grupu djece, uputio im nekoliko riječi i podijelio prigodne poklone.

Website Apps