Izbori za EU parlament održavaju se sutra, u nedjelju 14. travnja, a osim nekolicine poznatih političara na listama HDZ-a, SDP-a i tu i tamo još neke stranke, građani zapravo nemaju pojma tko su svi ti ljudi koji su se kandidirali. Na ukupno 28 lista ima ukupno 336 kandidata. Dnevno.hr na jednom mjestu donosi životopise kandidata koji su bili dostupni. No, većina stranaka na svojim internetskim stranicama o kandidatima je objavila tek šture podatke.

Istovremeno, nedavno istraživanje Ipsos Pulsa koje je naručila Nova TV pokazalo je da će više od 60 posto građana odabrati svog preferiranog kandidata odnosno da im je bitno za koju osobu glasuju.

Link na životopise nalazi se OVDJE, a životopise pojedinih kandidata možete pogledati i klikom na njihova imena.

Donosimo vam kompletan popis svih lista i svih kandidata. Svaki građanin može glasati za jednu listu i jednog preferiranog kandidata na toj listi. Može se glasati i samo za jednu listu, bez odabira kandidata, a ukoliko se zaokruži samo ime kandidata na jednoj listi, to se uzima kao glas za tu listu i preferirani glas za tog zaokruženog kandidata. Ukoliko birač pogrešno zaokruži dva kandidata na listi, svejedno će se priznati glas listi, ali ne i glas za kandidata. Ukoliko zaokruži nekoliko lista, a kandidata samo na jednoj listi, priznat će se glas toj listi na kojoj je birač zaokružio ime kandidata, ali i glas za kandidata s te liste ukoliko je zaokružio samo jednog kandidata.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

1. DUBRAVKA ŠUICA, 2. ANDREJ PLENKOVIĆ, 3. DAVOR IVO STIER, 4. IVANA MALETIĆ, 5.ZDRAVKA BUŠIĆ, 6. RUŽA TOMAŠIĆ, 7. ŽELJANA ZOVKO, 8. KRISTIJAN TUŠEK, 9. KRŠEVAN ANTUN DUJMOVIĆ, 10. IVAN BUBIĆ, 11. ZDRAVKO KRMEK, 12. MILIVOJ ŠPIKA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP  

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

1. TONINO PICULA, 2. BILJANA BORZAN, 3. MARINO BALDINI, 4. OLEG VALJALO, 5.SANDRA PETROVIĆ JAKOVINA, 6. JOZO RADOŠ, 7. MARIJA ILIĆ, 8. SABINA GLASOVAC, 9.VEDRANA GUJIĆ, 10. IVICA LUKANOVIĆ, 11. MELITA MULIĆ, 12. SNJEŽANA ŠPANJOL

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

1. mr.sc. MIROSLAV ROŽIĆ, 2. dr.sc. GORAN BANDOV, 3. RUŽICA VUKOVAC, 4. IVANA PUKŠEC, 5. dr.sc. LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ, 6. RENATA ŠEPERIĆ PETAK, 7. IVAN BOŽIKOV (prema informaciji dobivenoj od stranačkih odnosa s javnošću nije predao životopis), 8. MARIJA KUKIĆ, 9. DIANA PEČKAJ VUKOVIĆ, 10. NEVENKA CIGROVSKI, 11. NELA KOVAČEVIĆ, 12. mr.sc. SLOBODAN MIKAC

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

1. NIKOLA VULJANIĆ, 2. dr.sc. MARITA BRČIĆ KULJIŠ, 3. STIPE DRMIĆ, 4. DINA DOMJAN, 5.prof.dr.sc. DAMIR HRŠAK, 6. DRAGO ČULINA, 7. ĐULIJANO GRUM, 8. SILVIJA DOLOŠIĆ, 9.WILLIAM NEGRI, 10. mr.sc. ZDENKA BREBRIĆ, 11. mr.sc. MARIJA SCHUBERT, 12. mr.sc. ALJANA KOVAČIĆ

PIRATSKA STRANKA – PS

1. MAŠA UTKOVIĆ bacc.oec., 2. dr.sc. IVAN VORAS dipl.ing., 3. MIROSLAV AMBRUŠ-KIŠ, 4.GORAN KAUZLARIĆ prof., 5. IVAN OŽVATIĆ, 6. SONJA PAPEŠ dipl.ing., 7. MARKO SUČIĆ dipl.iur., 8. DARIO VIDOVIĆ, 9. MARKO DOKO univ.mag.math., 10. JURAJ FLEISS, 11. HRVOJE JEGJUD, 12. BOJAN KOPITAR

HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

1. LADISLAV ILČIĆ prof., 2. KREŠIMIR MILETIĆ univ.spec.act.soc., 3. dr.sc. IVAN POLJAKOVIĆ, 4. prof.dr.sc. IVICA GRKOVIĆ, 5. HRVOJE HITREC prof., 6. prof.dr.sc. MARCELA ŠPERANDA, 7. KUZMA KOVAČIĆ prof. akad. kipar, 8. PERO VUČICA oec., 9. CARLA KONTA mag. Hist., 10. mr.sc. HRVOJE ŠLEZAK, 11. JELENA ĆORIĆ MUDROVČIĆ prof., 12. DŽIVO BRČIĆ prof.

POKRET ZA MODERNU HRVATSKU

1. ANTE ROSO, 2. SANDRA BRŠEC ROLIH univ.spec.oec, 3. RADOVAN SMOKVINA, 4. mr.sc. CLAUDIA ČOVIĆ, 5. SULEJMAN TABAKOVIĆ, 6. DARKO PETRIČIĆ, 7. mr.sc. SONJA VLAHEK, 8. JOZO ČABRAJA, 9. ŽELJKO POPOVIĆ, 10. PAŠK KAČINARI, 11. JURICA ILIĆ, 12. DAMIR GAŠPAROVIĆ

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

1. prof.dr.sc. TOMISLAV SUNIĆ, 2. KREŠIMIR MIHAJLOVIĆ prof., 3. JASENKA HALEUŠ, 4.KSENIJA MUSA dipl.soc/dipl.cro, 5. IVAN LOZO, 6. prof.dr.sc. DRAŽEN PEHAR, 7. MATE BEKAVAC dipl.oec., 8. IVAN PAVIĆ mag.geologije, 9. DARIA LONČAREVIĆ, 10. MARIN PERKOVIĆ mag.oec., 11. DINKO PUTNIK dipl.iur., 12. dr.sc. ZLATKO ŠRAM

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE – HDSSD
ZELENI HRVATSKE – ZELENI HR

1. dr.sc. STJEPAN RIBIĆ, 2. prof.dr.sc. BORIS ANTUNOVIĆ dr.vet.med., 3. BORO GRUBIŠIĆ dr.med., 4. HRVOJE TOMASOVIĆ dr.med. (na internetskoj stranici stranke nije postavljen životopis), 5. ZDRAVKO PEKO, 6. mr.sc. SLAVICA JELINIĆ, 7. MARIJA MAMIĆ, 8. MARINA KOVAČ JURKOVIĆ (na internetskoj stranici stranke nije postavljen životopis), 9. BORKO BARABAN prof., 10. TAMARA PALČIĆ dipl.ing.poljoprivrede (na internetskoj stranici stranke nije postavljen životopis), 11. IVAN SAMBUNJAK univ.bacc.ing.geodet geoinf., 12. DRAŽEN ĐUROVIĆ dr.med.

GLAS RAZUMA
MEĐIMURSKA STRANKA – MS

1. dr.sc. SREĆKO SLADOLJEV akad., 2. mr.sc. ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA dr.med., 3. LIDIJA GAJSKI dr.med., 4. IVAN RUDE dipl.iur., 5. ALEKSANDAR SOLTYŠIK dr.med., 6. NIKOLA DUPER, 7. AIDA JUKIĆ dipl.iur., 8. mr.sc. MILAN PERKOVAC dipl.ing. elekt., 9. DUBRAVKA FINKA dr.med., 10. RATKO MARTINOVIĆ, 11. TANJA POPOVIĆ FILIPOVIĆ, 12. SONJA JADREŠKO

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU – ABH
JEDINO HRVATSKA – POKRET ZA HRVATSKU – JEDINO HRVATSKA

1. MARJAN BOŠNJAK, 2. MARIO SLAVIČEK, 3. NEĐELJKA BATINOVIĆ prof., 4. dr.sc. SLAVEN ŠUBA, 5. dr.sc. IGOR JELČIĆ dr.med., 6. MLADEN PANJAKO ing.prom., 7. ANĐELA SALAPIĆ dipl.teol., 8. JURICA ŠTELMA, 9. IVAN PEPIĆ, 10. dr.sc. ANTUN LAUC, 11. IGOR KOVAČ bacc.oec., 12. ŽELJKO CVRTILA mr.

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

1. DANIEL SRB, 2. ILIJANA VRBAT PEJIĆ, 3. PEJO TRGOVČEVIĆ, 4. BERISLAV GRŽANIĆ, 5.PERO KOVAČEVIĆ, 6. mr.sc. DEAN GIROTTO, 7. MIRA ANTIĆ, 8. dr.sc. ANTUN KLJENAK, 9. DARIA PALOŠ, 10. PAUL COTA, 11. IVANA GUDIĆ, 12. FRANO VRANJKOVIĆ

STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

1. MIRA ČOKIĆ, 2. ŽARKO DELAČ, 3. GORANA MEDVIDOVIĆ, 4. JAROSLAV MASARINI, 5. KATICA GRGIĆ, 6. STEFAN NOVAK, 7. BRANKA MALNAR, 8. MIRKO BIJELONJIĆ, 9. LIDIJA STIPLOŠEK, 10. IVICA GLAVAŠ, 11. NATAŠA MIHIĆ, 12. IVAN PINTUR

AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE – ASH
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ
SAVEZ ZA PROMJENE – SP
STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE – BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – SUH

1. IVAN PERNAR, 2. ZLATKO KLARIĆ, 3. MARIJA JELINČIĆ, 4. DANICA SARDELIĆ, 5. LAURA OLUJIĆ, 6. SNJEŽANA NOVAK, 7. EMIL-FRANJO MARKANOVIĆ, 8. VLADIMIRA PALFI, 9. SANJA JURIŠA, 10. DAMIR TRNAČIĆ, 11. DUŠAN CVETANOVIĆ, 12. ZAHIR KURBAŠIĆ

HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS

1. MLADEN NOVOSEL, 2. VANJA BABIĆ ŽAGAR, 3. IVONA KATUŠA, 4. ROMINA ĐIDARA, 5. KATICA BABIĆ, 6. DRAGAN MOMČILOVIĆ, 7. FRANJO MARKULINČIĆ, 8. ŽELJKO ŠANTEK, 9. NEVEN VELIĆ, 10. TOMISLAV JURIĆ, 11. DANIJEL FINDRIK, 12. IVAN BRLEKOVIĆ

AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A-HSP
1. DRAŽEN KELEMINEC, 2. dr.sc. PETAR VUČIĆ, 3. MIROSLAV STARČEK, 4. IVANKA POLIĆ, 5. MLADEN SCHWARTZ, 6. NENO DOŽDOR, 7. ŠIME TOLIĆ, 8. MILAN BINGULA, 9. RUDOLF FORKO, 10. MLADEN ŠEPIĆ, 11. FELIKS ŠAULI, 12. DENIS ŠEŠELJ

NAŠA STRANKA – NS
NOVA SRPSKA STRANKA – NSS

1. JOVAN AJDUKOVIĆ dipl.iur., 2. SLAVKO MIRNIĆ prof., 3. SVETISLAV LAĐAREVIĆ struč.spec.ing.građ., 4. DRAGAN TODIĆ dipl.iur., 5. MILENKO ŽIVKOVIĆ dipl.oec., 6. LJILJANA SREMAC, 7. LJUBOMIR AJDUKOVIĆ dipl.iur., 8. RATKO MRĐA dipl.ing.računarstva, 9. PETKO TOMIĆ dr.med., 10. ĐORĐE MAKSIMOVIĆ prof., 11. SRĐAN VASILJEVIĆ prof., 12. BOJAN ERIĆ dipl.oec.

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A-HSS
1. BRANKO BORKOVIĆ, 2. BRUNO LANGER, 3. GORDANA RADIĆ, 4. MARIN VIDIĆ, 5. PETAR MIKLOŠ WEISZ, 6. SANJA KUMPAR, 7. JASENKO STIPAC, 8. ALEN FUĆAK, 9. RAJKA RIGLER-KUNOVIĆ, 10. TOMISLAV ČEPELJA, 11. ARIANA PETRIĆ,12. ALOJZ HORVAT

DEMOKRATSKI CENTAR – DC

1. prof.dr.sc. SLOBODAN LANG, 2. dr.sc. AIDA CVJETKOVIĆ, 3. akademik VIDA DEMARIN, 4. DARKO DOVRANIĆ, 5. prof.dr.sc. JOŠKO JUVANČIĆ, 6. prof.dr.sc. VJERA KATALINIĆ, 7. DRAGAN MILANOVIĆ dipl.politolog, 8. BRANKO PEK, 9. DANIJEL REHAK, 10. TIBOR SANTO dr.med., 11.INA VUKIĆ mag.psihologije, 12. PETAR BAŠIĆ dipl.povjesničar

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – IVAN JAKOVČIĆ
Nositelj liste: IVAN JAKOVČIĆ

1. IVAN JAKOVČIĆ, 2. NELA SRŠEN, 3. akademik VLASTA PILIŽOTA, 4. dr.sc. NIKOLA IVANIŠ, 5. DARKO LORENCIN, 6. NIKOLA LUNIĆ, 7. GIOVANNI CERNOGORAZ, 8. SNJEŽANA ABRAMOVIĆ MILKOVIĆ, 9. MARIJA ĐURIN, 10. TOMISLAV GOLL, 11. VIVIANA BENUSSI, 12. NATAŠA PLIŠIĆ

ZELENI ZAJEDNO

1. TONI VIDAN, 2. ALEKSANDRA STARČEVIĆ, 3. BOJANA GENOV-MATUNCI, 4. MLADEN KORDIĆ, 5. RENATA VRANYCZANY AZINOVIĆ, 6. ZLATKO BURIĆ, 7. VERA PETRINJAK-ŠIMEK, 8. ZORAN FERIĆ, 9. SVJETLANA LUGAR, 10. TONI GABRIĆ, 11. IVANA BABIĆ, 12. VLADIMIR LAY

ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA – ZNL

1. mr.sc. DIJANA KOBAS DEŠKOVIĆ, 2. MARIO OBRADOVIĆ ing., 3. ANA-MARIJA KULUŠIĆ dr.med.dent., 4. JANKO IVANIŠ mag., 5. dr.sc. IVANA GRČIĆ, 6. MATEO GULAM dipl.iur., 7. IVA BIONDA VRANARIČIĆ struč.spec.oec., 8. NIKOLA BREBRIĆ mag.ing., 9. KSENIJA DATKOVIĆ prof., 10. MARKO MATOIC dr.med., 11. MARIJA ŠUŠENJ dipl.ing., 12. DAMIR GRGIĆ mag.kineziologije

NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH

1. MATO MLINARIĆ, 2. VESNA VRANKIĆ, 3. TOMO OSTOJIĆ, 4. AZRA KOVAČIĆ, 5. DUBRAVKA MAVRIN, 6. ANTUN IŠTVANOVIĆ, 7. LUCIJA BILJAKA, 8. ANTUN FURJAN, 9. ROBERTINA ČUHNIL, 10. MARICA ČIČAK, 11. VESNA NJEŽIĆ, 12. VLADIMIR NOVOTNY

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP

1. BORIS BOGDANIĆ, 2. VLADIMIR KAPURALIN, 3. IVAN VLAINIĆ, 4. JASNA TKALEC, 5. LIDIJA ČULO, 6. DAVOR RAKIĆ, 7. VESNA NIKOLIĆ-GRGAŠ, 8. DRAGICA LOVREKOVIĆ, 9. DALIBOR VIDOVIĆ, 10. VLADO BUŠIĆ, 11. VANJA VOJVODIĆ, 12. DANIJEL PIKUTIĆ

OBITELJSKA STRANKA – OS

1. KATARINA TONKOVIĆ PIGAC, 2. DUŠAN BEŠLIĆ, 3. KREŠIMIR ŠTETIĆ, 4. ANĐA ĆURIĆ-SLUNJSKI, 5. MARINA SABLJIĆ, 6. JOSIP TOMIČIĆ, 7. TOMISLAV JURIĆ, 8. ZLATKO GREGOV, 9. NIKOLA ROCA, 10. GORAN PERIĆ, 11. MARIJA STUDEN, 12. DRAŽEN DUJMOVIĆ

AKCIJA MLADIH – AM

1. MARIO LOZANČIĆ, 2. ROBERT KURELIĆ, 3. MANDICA VRANJIĆ, 4. MARIO MAROLIN, 5. MIA MASNJAK, 6. TOMISLAV MAMIĆ, 7. IVANA GRIPARIĆ, 8. TOMISLAV LESINGER, 9. BRANKA JANJIĆ, 10. IVANA MALARIĆ, 11. ILIJA PAŠALIĆ, 12. LADA CRNOBORI

ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA

1. MIRKO MAKAUS prof., 2. GORDANA POPOVIĆ prof., 3. MAJA VUJANIĆ prof., 4. RENATA VRDOLJAK prof., 5. IVAN CVETKOVIĆ dr.vet.med., 6. SLAVKO MANDEKIĆ ing., 7. MIRA HORVAT dipl.oec., 8. SAMIR MUČOLI ing., 9. VLADIMIR KONEČNY prof., 10. SANDRA BONIFAČIĆ BARIČEVIĆ, 11. OLIVER PAVIĆ, 12. DOROTEA PAVLETIĆ dipl.oec.

AGENDA MLADIH DEMOKRATA – AMD

1. VEDRAN VIDMAR, 2. IGOR KINDIJ, 3. ZORAN PAVLOVIĆ, 4. ANA ŠIVAK, 5. IRENA BOŠKOVIĆ, 6. VJEKOSLAV BOŠKOVIĆ, 7. BORIS ČUBRIĆ, 8. ANTONIO BARNJAK, 9. MIRNA LEKIĆ, 10. VALERIJA KASUMOVIĆ, 11. KLEMENTINA BAŠKOVIĆ, 12. ALEKSANDAR ZEMUNIK

Pravila kandidature

Od 28 lista samo je Jakovčićeva formalno nezavisna, ostalo su registrirane strankeIako se za izbore za EU parlament prijavilo ukupno 28 lista, a od toga se samo jedna službeno može nazvati nezavisnom, a to je nezavisna lista Ivana Jakovčića koja se formalno zove Kandidacijska lista grupe birača s Jakovčićem kao nositeljem.

Jedan od razloga zašto je službeno samo jedna nezavisna lista građana mogao bi se potražiti i u činjenici da je predsjednik Ivo Josipović građane o datumu izbora obavijestio 1. ožujka, a rok za predaju lista sa svim potpisima bio je 18. ožujka do ponoći. Možda će građani do slijedećih, redovnih izbora za EU parlament, koji se održavaju već slijedeće godine, imati više vremena na vrijeme se pripremiti i izaći na izbore sa svojim listama, no za kandidacijske liste grupe birača za kandidaturu će im trebati 5 tisuća potpisa.

Potpise za kandidaturu moraju prikupljati kandidacijske liste grupe birača, ali ne i stranke

Osim Ivana Jakovčića, preostalih 27 lista koji se natječu na ovim izborima nisu morale prikupljati potpise jer je riječ o službeno registriranim strankama među kojima se nalaze vrlo šarolike stranke, od Piratske stranke, Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP), Obiteljske stranke, Akcije za bolju Hrvatsku, Akcije mladih, Pokreta za modernu Hrvatsku, stranki koje se zovu Abeceda demokracije, Glas razuma, Agenda mladih demokrata, Zeleni zajedno.

Tu su još i HRAST – Pokret za modernu Hrvatsku, Nezavisni seljaci Hrvatske, Zagrebačka nezavisna lista, Naša stranka i Nova srpska stranka, Hrvatska radnička stranke i druge, naravno, uz one najveće i najpoznatije stranke poput HDZ-a, SDP-a, Laburista, HNS-a, HSLS-, HSS-a, HDSSB-a, DC-a i ostalih.

Izvor: Dnevno.hr

 

Website Apps