DIOKI I DINA NAJVEĆI DUŽNICI

Financijska agencija (Fina) do kraja prošlog tjedna zaprimila je ukupno 3.951 zahtjev za pokretanje predstečajne nagodbe, ti su dužnici prijavili obveze u iznosu od 36,7 milijardi kuna, a ukupno zapošljavaju 30.811 ljudi

Ti su najnoviji podaci o predstečajnim nagodbama kao i podaci o provedbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom izneseni jučer u Ministarstvu financija.

Od ukupnog broja zahtjeva za pokretanjem predstečajnih nagodbi nagodbenim vijećima dosad su dodijeljena 1.842 predmeta od čega je otvoreno 588 postupaka, a u preostalima je zatražena dopuna dokumentacije.

Odbijen je 2.001 predmet jer u roku nije dostavljena dopunjena dokumentacija, a na zahtjev dužnika obustavljena su 74 predmeta.

Podaci Ministarstva po djelatnostima, za tvrtke s dugovanjima većim od 10 milijuna kuna, pokazuju da su najveći iznos obveza prijavili građevinari (8,6 milijardi kuna), prerađivačka industrija (gotovo 8,1 milijardu kuna), trgovina (4,1 milijardu kuna), a slijede tvrtke iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (3,9 milijardi kuna) i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (3,1 milijarda kuna).

Među tvrtkama najveći su dužnici dvije članice Dioki grupe – Dina i Dioki s ukupno oko 2,1 milijardu kuna, slijede Dalekovods gotovo 1,6 milijardi kuna, Hoteli Novi 1,5 milijardi kuna, Nexe grupa 1,3 milijarde, a još su dvije tvrtke prijavile više od milijardu kuna dugovanja Optima Telekom i Konstruktor-inženjering.

Tportal.hr

Website Apps