Dugo očekivani tehnički pregled kanalizacijskog kolektora Bilje-Darda sa crpnim stanicama „Mece“ i „ Bilje 2“ kao dio cjelovitog sustava odvodnje „Južna Baranja“ obavljen je prošli tjedan. Tehnički  pregled je uspješno održan i na njemu nije bilo niti jedne uvjetne primjedbe, a dobivena je i uporabna dozvola za građevinu kanalizacijski kolektor Osijek-Bilje i crpna stanica – Bilje 1. Te dvije činjenice ukazuju da je Komunalno –Bilje d.o.o u cijelosti završilo navedene dugogodišnje projekte. 
Nakon tehničkog pregleda stečeni su tehnički uvjeti da se domaćinstva u naselju Bilje mogu spajati na kanalizacijsku mrežu, rekao je direktor Komunalnog Bilje Vinko Lozić.

Prema najavama iz darđanske Vodoopskrbe potrošači u Bilju na početak priključivanja kućanstava mogu računati tijekom lipnja, a Darde tijekom srpnja.

Radio Baranja

Website Apps