Zbog visoke stope nezaposlenih u Baranji oko 5.800, zanimanje za posao u javnim radovima je iznimno veliko, tako da je u Baranji trenutačno angažirano skoro 700 nezaposlenih osoba.  Zanimanje i dalje veliko, a kako ističe voditeljica ispostave Zavoda za zapošljavanje u Belom Manastiru Nada Šinko već su stigle predbilježbe za za novi ciklus u srpnju. Njihova mjesečna naknada je minimalna plaća u prosjeku oko 2.200 kuna, koje u financira Zavod, a najviše ih organizirano kroz matične općine, udruge ili program za Rome.  Trenutačno je u Općini Jagodnjak angažirano  najviše 114 + 35 Roma, Darda 60 + 31 Rom, Popovac 66, Draž 48, Bilje 46, Kneževi Vinogradi 19 + 10 Roma, općina Petlovac 17 + 10 Roma, a najmanje ima grad Beli Manastir 23 osobe, rekla je Šinko.

Radio Baranja

Website Apps