Zbog rasta vodostaja Dunava, direktor Hrvatskih voda za sliv donje Drave i Dunava Siniša Kukić jučer je proglasio izvanredno stanje za cijeli tok Dunava. Rukovoditelj obrane od poplava za Vuku i Bobotski kanal Mario Spajić, naglasio je kako je u Vukovaru sve spremno za dolazak vrha vodenog vala, a Hrvatske vode visokom su ocjenom ocijenile suradnji s vukovarskim i vukovarsko-srijemskim Stožerom zaštite i spašavanja, te koordinaciju svih uključenih u obranu od poplava. Procjene Hrvatskih voda govore da će vrh vodenoga vala u Vukovaru biti niži od povijesnog maksimuma i kretati se oko 720 centimetara.

Vrh vodenog dunavskog vala sinoć je trebao stići do Mohača, a danas (13. lipnja) dolazi do Batine. Kako ističu u Hrvatskim vodama, ne bi trebao biti viši od +765 centimetara. Jučer prijepodne kod vodomjerne postaje u Batini, Dunav je većinom stagnirao, a u podne je vodostaj iznosio +755 centimetara, tridesetak više nego prekjučer u isto vrijeme. Sukladno prognozama, voda će se početi povlačiti već od petka, a u nedjelju bi rijeka kod Batine trebala biti pola metra niža. Svi nasipi za sada bez većih problema izdržavaju vodu. I dalje se ispumpavaju podrumi, bunari i septičke jame u dijelovima Batine, posebice u Ulici Svetog Ivana Nepomuka, koja je ugrožena podzemnim vodama. Načelnik Općine Draž, Stipan Šašlin, ponovio je kako je pod vodom 50 hektara pašnjaka, ali je riječ o nebranjenom području koje prilikom svakog većeg vodostaja “pliva”. Najviše su, čini se, odahnuli vlasnici zelenootočkih vikendica. “Da je bilo prema prvim prognozama, voda bi mi ušla u prostorije na katu. Ovako, doći će na nekoliko centimetara od ‘deke’”, kaže Ivan Ratkajec, vlasnik jedne od vikendica.

Glas Slavonije

Website Apps