Projekt „Dvije rijeke i jedna gora – novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka“ predstavili su jučer Udruga Zeleni Osijek, Park prirode Papuk i mađarski Nacionalni park Dunav-Drava.

U travnju 2013. godine počela je provedba eko turističkog projekta koji sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.266, 70 EUR-a. Područje provedbe projekta su četiri zaštićena područja – Park prirode Kopački rit, Park prirode Papuk i Regionalni park Mura-Drava u Hrvatskoj te Nacionalni park Dunav-Drava u Mađarskoj. Cilj projekta je osigurati model održivog gospodarskog razvoja i upravljanja prirodnim resursima duž regije Mura-Drava-Dunav uvođenjem novih eko turističkih proizvoda i prekograničnom suradnjom.

Udruga Zeleni Osijek će obnoviti postojeću infrastrukturu u Eko centru Zlatna Greda, pa će stoga za rad sa djecom opremiti nove učionice u kojima će se provoditi edukativne i interaktivne radionice i škole u prirodi. Okoliš Eko centra opremit će se zabavno edukativnim parkom koji će predstavljati jedinstvenu poučnu zabavu na otvorenom prostoru. Djeci i odraslima će se kroz zanimljive igre i eko knjižnicu omogućiti stjecanje novih znanja o prirodi, biološkoj raznolikosti, održivom razvoju i eko turizmu. Izgradit će se infrastruktura za eko turiste – prilazni put u Eko centar, odmorište uz otvoreno ložište za vatru, parking za bicikle i auta. Eko centar će se obnavljati u okviru standarda obnove zaštićenih kulturnih objekata. Osmislit će se i novi eko turistički sadržaji kao npr. kanuing, biciklističke ture, fotosafari ture u Parku prirode Kopački rit, na Dunavu i u Regionalnom parku Mura Drava, za koje se u sklopu projekta osigurava i nova oprema.

Nacionalni park Dunav-Drava iz Mađarske će istraživačku postaju Vizvar pretvoriti u Eko turistički centar u kojem će posjetitelje podučavati o zaštićenim prirodnim vrijednostima. Turistička infrastruktura prijemnog centra Dravaszentes će se unaprijediti, te će se obnoviti edukacijski centar Szentborbas. Planira se i izgradnja prihvatilišta za ozlijeđene ptice koje će posjetitelji moći promatrati i učiti o njima i o važnosti njihove zaštite. Uspostavit će se nova poučna staza na Dravaszabolcs uz koju će se izgraditi potrebna infrastruktura, a za razvoj novih eko turističkih sadržaja kupit će se novi bicikli, kanui te kombi i prikolica. Za edukacijske potrebe muzeja Bijele rode u Kolkedu nabavit će se klupe, stolovi i interaktivne table.

Park prirode Papuk će postojeće poučne staze uz jezera na Jankovcu prilagoditi osobama s posebnim potrebama. Predviđena je i izgradnja  dječjeg igrališta i učionice na otvorenom  za potrebe edukacije djece o vrstama i staništima Parka prirode Papuk. Unutar ove aktivnosti predviđeno je i osmišljavanje edukativnih programa i ekoloških radionica te nabava opreme potrebne za izvođenje edukacija. Za potrebe razvoja jahačkog turizma planirano je označavanje tri konjičke staze kao i izgradnja odmorišta za konje i jahače u vidu nadstrešnice za smještaj konja sa jaslama za hranu i posudama za napajanje vodom, te sjenicu za odmor jahača.

Predviđeno je i označavanje planinarskih staza, postavljanje panela sa planinarskim kartama i oznakama pojedinih postaja na Slavonskom planinarskom putu te izgradnja odmorišta/skloništa za planinare.

Projekt će nakon obnove i izgradnje nove infrastrukture te izrade novih eko turističkih sadržaja povezati prekograničnu regiju i zaštićena prirodna područja u jedinstvenu eko turističku ponudu koja će biti promovirana turističkim zajednicama, agencijama, školama i medijima.

tekst: voditelj projekta Jasmin Sadiković

Website Apps