Prema rezultatima servisa MojaPlaća.hr u drugom kvartalu 2013. godine zabilježen je neznatan rast prosječne neto plaće u odnosu na prvi kvartal iste godine

U drugom kvartalu prosječena neto plaća iznosila je 5.403 kuna što je gotovo isto kao u prvom kvartalu ove godine kada je prosječna plaća je iznosila 5.399 kuna. Međutim, pribrojimo li neto plaći i bonuse te božićnice tada je visina prosječne plaće 5.489 kuna.

Najplaćenija zanimanja su iz područja tehnologije i razvoja te ljudskih potencijala

Osim kategorije top managementa, koji ima 117% višu plaću u odnosu na prosjek, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja te ljudskih potencijala, sa 60% višom, odnosno 57% višom plaćom od prosjeka.

Najniže prosječne plaće i dalje imaju zaposleni u pomoćnim zanimanjima (-34%), uslužnim zanimanjima (-31%) i drvnoj industriji (-27%). Što se tiče visine plaća prema djelatnostima poslodavaca, najviše plaće su u djelatnostima informacijskih tehnologija i telekomunikacija (26% više od prosjeka) te u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije (20%), dok su najniže plaće u djelatnosti turizma i ugostiteljstva (-15%) i transporta (-12%).

Najviše zarađuju muškarci s poslijediplomskim obrazovanjem

U posljednja tri mjeseca muškarci su imali u prosjeku 8% višu plaću od žena, što je nešto veća razlika nego u prethodna tri mjeseca kada je iznosila 6%.

Stupanj obrazovanja i dalje uvelike utječe na visinu plaće. Osobe sa završenim fakultetom imaju 50% višu plaću u odnosu na osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću u prosjeku za čak 94% u odnosu na srednju stručnu spremu.

Ispitanici sa srednjom stručnom spremom imaju prosječno 19% nižu plaću, dok ispitanici s visokom stručnom spremom imaju 22% višu plaću od prosjeka.
Najvišu plaću imaju ispitanici s poslijediplomskim obrazovanjem, čak 58% više od prosjeka.

Najbolje plaćaju privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Visina plaća ovisi i o vlasničkoj strukturi tvrtke, stoga su plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu veće za 15% od prosjeka, dok su plaće u privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu najniže i iznose 6% manje od prosjeka, odnosno 5.059 kuna.

Plaće zaposlenih u državnim tvrtkama su 2% više od prosjeka, dok plaće onih u javnoj i lokalnoj samoupravi su više za 3%.
I dalje se više ‘isplati’ raditi u velikim tvrtkama. Tako su u tvrtkama s manje od 10 zaposlenih plaće 13% ispod prosjeka, a u tvrtkama s više od 20 zaposlenika, plaće su 4% veće od prosjeka.

Najniže prosječne plaće imaju Slavonci

Gledano prema županijama, najniže plaće u drugom kvartalu 2013. zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, čak 21%, odnosno 20% ispod prosjeka. Sukladno očekivanjima, najviše plaće su zabilježene u Gradu Zagrebu i to 12% iznad prosjeka. Nakon Grada Zagreba slijedi Zagrebačka županija gdje su plaće u prosjeku.

Početnicima 17% niža plaća od prosjeka

Očekivano, plaća raste s iskustvom. Na početku karijere, dok još nemaju iskustva ispitanici imaju 17% manju plaću od prosjeka. S godinom do dvije iskustva ispitanici u prosjeku imaju 7% nižu plaću. S tri do pet godina iskustva plaća je 3% viša od prosjeka, a sa šest do deset godina plaća je 9% viša od prosječne.

Tportal.hr

Website Apps