Hrvatska bez mina 2019.

26. srpnja 2013.

Rekao je ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec obišavši razminiranje mađarsko-hrvatske granice uz Osječko-baranjsku županiju s mađarske strane.

Razminiranje mađarsko-hrvatske granice uz Osječko-baranjsku županiju s mađarske strane napreduje prema planu i trebalo bi biti završeno za dva mjeseca.

Posao s mađarske strane izvodi zagrebačka tvrtka DOK-ing, a područje koje razminirava obišli su predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje i mađarske Županije Baranya. Pogranično područje od Donjeg Miholjca do Općine Draž uz granicu dugu 80 kilometara razminirava se u sklopu programa IPA prekograničnoga projekta pod nazivom „HU-HR Obnova minski zagađenih površina na području Drave i Dunava” čija je vrijednost 3 i pol milijuna eura.

Mađarski su predstavnici istaknuli zadovoljstvo do sada učinjenim, jer će završetkom projekta Mađarska biti bez mina. Hrvatska bi, prema zacrtanim ciljevima i kvalitetnim planiranjem sredstava, trebala biti očišćena od mina za 6 godina – rekao je ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec.

Radio Osijek

Website Apps