Ispitima Državne mature u ljetnom roku  2012./2013. pristupilo je gotovo 35 tisuća pristupnika, prosječna ocjena koju su ostvarili je trojka, a 100-postotni rezultat na ispitima na višoj razini ostvarilo je njih 22, pokazuju jučer objavljeni konačni rezultati pisanih ispita državne mature.

Rezultate je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) u Zagrebu predstavila v.d. ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Alenka Buntić Rogić. “Ove godine imamo nešto više ocjena dobar, ali i dovoljan, nešto malo više onih koji nisu položili obvezne predmete, te nešto manje stopostotnih petica”, kazala je Buntić Rogić.

Ispitima je pristupilo ukupno 34.482 pristupnika, oko dvije tisuće više nego prošle godine. Od toga je 12.656 učenika gimnazija, 17.354 učenika strukovnih škola, te 4.472 ostalih pristupnika, koji su pisali ukupno 139.887 ispita. Državnu maturu položilo je 12.321 učenika gimnazijskih programa, a 335 učenika nije ostvarilo pozitivnu ocjenu na ispitima državne mature.

U ocjenama koje su iz obveznih predmeta ostvarili učenici gimnazijskog programa najveći je udjel ocjene dobar (47,85 posto), vrlo dobrih je rezultata bilo 32,25 posto, a odličnih 8,89 posto. Ocjenu dovoljan dobilo je njih 10,11 posto, a nedovoljan 0,90 posto.

Učenici strukovnih programa na obveznim su ispitima ostvarili također prosječno dobre rezultat – ocjenu dobar dobilo je njih 45,31 posto, 30,53 posto ocjenu dovoljan, dok je vrlo dobrih bilo 12,38 posto, odličnih 1,78 posto, te 10 posto nedovoljnih.

Iz izbornih ispita najveći postotak pristupnika – 36,59 posto – ostvarilo je ocjenu dovoljan, 31,33 posto ocjenu dobar, 10,82 posto vrlo dobar, a 4,16 posto odličan. Nedovoljnih je ocjena bilo 17,10 posto.

Stopostotne rezultate testova ostvarilo je 116 pristupnika, od čega na višoj razini iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike njih 22, a njih osmero iz čak dva predmeta – matematike i fizike.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović istaknuo je kako je državna matura projekt koji pokazuje u kojoj mjeri to ministarstvo radi na tome da se svoj hrvatskoj djeci omogući pristup najkvalitetnijem obrazovanju na putu razvoja Hrvatske u društvo jednakih šansi za sve. “Želimo da svako dijete u Hrvatskoj ima šansu dobiti obrazovanje u skladu sa svojim interesima, mogućnostima i potrebama”, kazao je ministar, napomenuvši da je jednako tako važno da obrazovanje bude usklađeno s potrebama hrvatskog društva.

Priprema ispita državne mature za ovu generaciju počela je u rujnu 2011. U godini dana do rujna 2012. 28 stručnih radnih skupina izradilo je 36 ispita, odnosno 144 inačice ispita. Ispiti su prijavljivani od 1. prosinca 2012. do 1. veljače 2013., a provedeni od 21. svibnja do 11. lipnja 2013. U ocjenjivanju je sudjelovalo 946 ocjenjivača.

Ispite su polagali učenici četvrtog razreda četverogodišnjih srednjih škola u RH. Učenici gimnazija polagali su ih kao završetak srednjoškolskog obrazovanja, a učenici strukovnih škola ako nastavljaju obrazovanje na visokim učilištima. Pristupili su im i kandidati izvan sustava redovnog obrazovanja također u svrhu nastavka obrazovanja.

Buntić Rogić je napomenula da je ove godine zabilježen manji broj neopravdanih izostanaka – samo 1.905, što je mnogo manje nego prošle godine, kada ih je bilo ukupno 11.905. “Razlog tomu vjerojatno je činjenica da je od ove godine uvedeno plaćanje za neopravdani izostanak”, kazala je.

Ministar Jovanović uručio je učenicima koji su ostvarili 100-postotne rezultate na A razini tablet računala, poklon tvrtke T-Hrvatski Telekom.

Dalje.com

Website Apps