Prema novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, 1. srpnja promijenio se način prijave djece za obvezno zdravstveno osiguranje. Djeca do 18. godine s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj, stječu status osigurane osobe bez obzira na nositelja osiguranja i bez obzira školuju li se, a mogu biti osigurana i preko roditelja, ako to roditelj želi, izvijestio je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Djeca koja su navršila 18 godina mogu se zdravstveno osigurati kao redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta u Hrvatskoj ili drugim državama članicama Europske unije, s tim da to pravo mogu iskoristiti najdulje do kraja školske godine, odnosno završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, ali ne dulje od navršene 26. godine života.

Ako nisu redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta, trebaju se nakon navršenih 18 godina u roku od 30 dana javiti u mjerodavnu jedinicu HZZO-a prema mjestu prebivališta.

Sva djeca, osigurane osobe, koja na dan stupanja na snagu novoga zakona imaju utvrđen status člana obitelji osiguranika prema prijašnjem zakonu, zadržavaju taj status do završetka tekuće školske, odnosno akademske godine, stoji u priopćenju.

Redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti visokih učilišta stariji od 18 godina koji su bili osigurani kao članovi obitelji taj status zadržavaju do kraja školske godine, 31. kolovoza, odnosno akademske godine, 30. rujna. Nakon upisa u novu školsku odnosno akademsku godinu dužni su HZZO-u dostaviti potvrdu iz koje se vidi da su na redovitom školovanju i na temelju toga će biti osigurani, prenosi Hina.

Hrt.hr

Website Apps