Zbog neizvršenih osnova za plaćanje na kraju lipnja ove godine u Hrvatskoj je bilo blokirano 64.678 poslovnih subjekata sa ukupnim neplaćenim dugovanjima od 36,74 milijarde kuna, a zbog neizvršenih osnova za plaćanje u blokadi je bilo 262.657 građana sa ukupnim dugom od 20,22 milijarde kuna.

Neizvršene osnova za plaćanje poslovnih subjekata neznatno su više, za 0,1 posto, u odnosu na svibanj, dok su dugovanja građana za 2,6 posto viša u odnosu na mjesec prije, objavila je Financijska agencija na svojoj internet stranici.
Iz Fine istodobno napominju kako je s osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata u lipnju smanjen za 1,03 milijarde kuna, a broj dužnika za njih 160.
Prema trajanju blokade i u lipnju dominiraju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi i po broju i po iznosu.
Broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana, kao i iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje, u odnosu na svibanj nešto su manji, broj poslovnih subjekata za 1,4 posto, a iznos za 1,6 posto.
Istodobno je broj nelikvidnih poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi za 29,2 posto manji nego krajem svibnja.
U blokadi do 60 dana bio je 3.191 poslovni subjekt s prijavljenim dospjelim neizvršenim obvezama od 1,4 milijarde kuna.
Više od tri četvrtine poslovnih subjekata u blokadi je više od 360 dana, a iznos njihove blokade čini 85,4 posto iznosa ukupnoga duga.
Kod poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi, više od godinu dana, dominiraju oni koji su blokirani pet i više godina, njih je 31,1 posto.
Gotovo dvije trećine blokiranih poslovnih subjekata ili njih 42.354 nemaju zaposlenih, a iznos njihovih dugovanja čini 64,5 posto ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.
Od ukupno 64.678 blokiranih poslovnih subjekata, manje od polovine, ili njih 30.011 su pravne osobe, a na njih se odnosi najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje, 76,7 posto ili 28,2 milijarde kuna.
Najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje nelikvidnih pravnih osoba u trajanju od 31 do 60 dana, 226,2 milijuna kuna, a najveći pravnih osoba u blokadi neprekidna trajanja više od 360 dana, u iznosu od 23,6 milijardi kuna.
Website Apps