PRED NOVIM LOKALNIM IZBORIMA U DRUGOJ POLOVINI RUJNA

Najvjerojatnije u drugoj polovini rujna stanovnike općine Kneževi Vinogradi čekaju novi izbori. Doduše, na izborna mjesta neće izići svi stanovnici, već samo Hrvati, koji su u toj baranjskoj općini – manjina. Kako je tada isticao općinski načelnik Deneš Šoja, zakonski je predviđeno da, osim načelnika i njegovog zamjenika, budu izabrana još tri donačelnika iz redova svake manjine, bez obzira na narodnost načelnika i donačelnika koji se biraju “u paketu”.

– Zakon kaže da tako mora biti ako pojedini narod ima između 15 i 50 posto udjela, a u Kneževim Vinogradima to je slučaj s Mađarima, Hrvatima i Srbima – rekao je Šoja.

U toj općini s 4.614 stanovnika živi 38,1 posto Hrvata (1.758 osoba), 38,6 posto Mađara (1.784) i 17,6 posto pripadnika srpske nacionalne manjine (815). Ipak, u zadnji je tren došlo do određenih promjena, pa su Suljošani birali načelničko-zamjenički “paket” te donačelnike iz redova hrvatskog naroda i srpske manjine. Na izborima je tako za načelnika opet izabran Šoja, a Hrvati i Srbi dobili su “svoje” zamjenike

Iz redova hrvatskog naroda za zamjenika je izabran Božo Čerkez, ali se s njegovim imenovanjem nije složio Saborski odbor za sukob interesa. Inkompatibilne su, naime, njegove funkcije u tvrtki u kojoj radi i donačelnička fotelja, bez obzira na to što je posao u Općini trebao odrađivati volonterski.

– Kao član Uprave Belja ne mogu biti i zamjenik načelnika – kratko je objasnio Čerkez odluku Saborskog odbora za sukob interesa. To je potvrdio i načelnik Šoja, napomenuvši da je predloženi datum novih izbora 22. rujna, ali će konačnu odluku donijeti Vlada RH, koja raspisuje nove izbore.

Zanimljivo je da je Općina Kneževi Vinogradi među samo četiri hrvatske općine u kojima su Hrvati manjina, a još zanimljivije to što su status (matematički) većine izgubili zbog samo 24 stanovnika. Toliko je, naime, Mađara više od Hrvata…

Tko su još manjine

Prema posljednjem popisu stanovništva, u općini Kneževi Vinogradi žive i Nijemci – 84 osobe (1,8%), Romi – 53 (1,15%), Slovenci – 14 (0,3%), Albanci – 10 (0,2%), Bošnjaci – 7 (0,15%), 4 Makedonca, po dva Crnogorca i Slovaka te jedan Čeh i jedan Rumunj.

Ivica Getto/Glas Slavonije

Website Apps