POTPORE VINARIMA

9. veljače 2014.

Do kraja ožujka Agencija za plaćanja u poljoprivredi, sukladno uredbi Europske komisije, raspisat će natječaj za potporu vinarima putem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2014.-2018. godine. Maksimalne potpore dosežu i do 1,5 milijuna eura, a u ovoj se godini planira financirati više od 100 projekata manje ili veće vrijednosti. imageba

Ovisno o karakteru ulaganja, za potpore se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća, OPG-i i obrti te zadruge upisane u vinogradarski registar. Korisniku se može isplatiti predujam do 50 posto, a prijava mora sadržavati poslovni plan i ostalu dokumentaciju. Ciljevi nacionalnog programa su povećanje konkurentnosti proizvođača kroz restrukturiranje, premještanje i modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i tehnološko unapređivanje prerađivačkih kapaciteta te povećanje aktivnosti promocije i prodaje vina na tržištima trećih zemalja. Kako ističu u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, to je dosad najširi natječaj u sektoru vinarstva, te stoga upozoravaju potencijale korisnike da projekte prijave na vrijeme. (N.V.)

Website Apps