Tijekom siječnja već se 20 godina obavlja zimsko prebrojavanje ptica na području Kopačkoga rita, a rezultati se objavljuju na Svjetski dan vlažnih staništa koji se obilježava 2. veljače u spomen na Konvenciju prihvaćenu u iranskom gradiću Ramsaru 1971. godine. Kako bi bio uvršten na popis ramsarskih staništa „Kopački rit” u svakome trenutku mora imati barem 20.000 ptica močvarica, a upravo je to razlog zašto se obavlja zimsko prebrojavanje ptica – istaknula je voditeljica službe za prezentacijske aktivnosti Kopačkoga rita Ružica Marušić. Ove je godine izbrojeno 13.467 ptica, a populacija divljih gusaka i pataka znatno je manja nego proteklih godina. Razlog je vrlo topla zima zbog koje one nisu došle u naše krajeve iz hladnijih područja sa sjevera. Upravo iz tog razloga statuse Kopačkoga rita kao ramsarskog područja, koji ima od 1993. godine, neće se mijenjati.kopacki-rit_foldercycler

Današnji su rezultati prebrojavanja ptica predstavljeni u Osnovnoj školi Bilje kako bi se pridonijelo podizanju svijesti lokalne zajednice o zaštiti prirode, a ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je: „Vlažna staništa i poljoprivreda”. Samo prebrojavanje ove je godine organizirano u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode, a zajedničkim naporima pokriveno je cijelo poplavno i utjecajno područje rijeka Dunava i Drave. U sklopu projekta DanubeParks Step poseban je naglasak prilikom prebrojavanja bio na zimsku populaciju orla štekavca, a izbrojeno je 135 jedinke ove ptice.

Bez obzira na sam broj ptica u odnosu na prijašnje godine, struktura je ostala ista, tako da je najviše kormorana, divljih pataka, gusaka i čaplji. U siječnju je izbrojano 62 vrste ptica, a gledaju li se i druga godišnja doba u Kopačkome ritu boravi čak 298.

 U cijelosti prenosimo poziv iz Parka prirode Kopački rit:

“Tijekom svojih godišnjih migracijskih ciklusa, ptice močvarice pokrivaju tisuće ili čak desetke tisuća kilometara površine svake godine. Tako mnoge zemlje imaju zajedničku odgovornost praćenja i upravljanja populacijama ptica močvarica. Organizacija Wetlands International prikuplja podatke dobivene nacionalnim programima monitoringa i objedinjuje ih u Međunarodni popis ptica močvarica. Te analize se vrše u svrhu podržavanja globalnih, međunarodnih i nacionalnih politika za očuvanje i upravljanje populacijama ptica močvarica i ključnih močvarnih područja kao što je Kopački rit.Tan2013-9-4_160087_9

Međunarodno zimsko prebrojavanje ptica močvarica ili International Waterbird Census (IWC) projekt je globalne organizacije Wetlands International (www.wetlands.org) iz Nizozemske koja se bavi održanjem i očuvanjem močvara u svrhu očuvanja bioraznolikosti. To je neovisna, neprofitna, globalna organizacija koju financijski pomaže nizozemska vlada dok ostatak financijskih sredstava osigurava putem članarina drugih nevladinih organizacija na svjetskoj razini i donacija. Wetlands International djeluje kroz partnerstvo u kojem sudjeluju stručnjaci i tisuće volontera. Projekt je pokrenut 1967. godine, a danas obuhvaća više od 25.000 mjesta u više od 100 zemalja. U svakoj zemlji nacionalni koordinatori rade s mrežom profesionalnih i amaterskih brojača te rezultate prosljeđuju u IWC bazu podataka. Ukupno, više od 15.000 ljudi šalju svoje podatke na godišnjoj razini, pa je ovo jedan od najvećih globalnih programa praćenja.dgregio_danube_danubeparks_en

Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ redovito obavlja zimsko prebrojavanje ptica močvarica tijekom mjeseca siječnja. Ove godine prebrojavanje je organizirano u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode, a zajedničkim naporima pokriveno je cijelo poplavno i utjecajno područje rijeka Dunava i Drave. U sklopu projekta DANUBEPARKS STEP 2.0 poseban je naglasak prilikom prebrojavanja bio na zimsku populaciju orla štekavca.

Podatke zimskog prebrojavanja ptica u javnost iznosimo 2. veljače prilikom proslave Svjetskog dana vlažnih staništa. Proslavom dana značajnog za zaštitu prirode obilježava se potpisivanje Ramsarske konvencije. Puni naziv konvencije je „Konvencija o vlažnim područjima od međunarodnog značaja, osobito kao staništa ptica močvarica“. Potpisana je 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru, po kojemu je i dobila naziv „Ramsarska konvencija“. Na snagu je stupila 21. prosinca 1975., a prvi Svjetski dan vlažnih staništa proslavljen je 1997. godine. Kopački rit je na listi područja zaštićenih Ramsarskom konvencijom od 1993. godine.
Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je: „Vlažna staništa i poljoprivreda“ uz slogan „Vlažna staništa i poljoprivreda: partneri za razvoj“, stavljajući naglasak na zajedničke potrebe vlažnih staništa i poljoprivrednog sektora (dakako i sektora vodnog gospodarstva) kako bi pojačali zajedničke napore u svrhu ostvarenja zajedničkih ciljeva. Kopački rit

Obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa Javna ustanova već tradicionalno svake godine održava u suradnji s Osnovnom školom iz Bilja. Ove godine će uz javnu objavu djelatnika Javne ustanove o rezultatima zimskog prebrojavanja ptica močvarica, učenici OŠ Bilje održati prezentaciju o zaštiti vlažnih staništa i njihovom značaju. Tako će se međusobnom suradnjom pojačati napori u podizanju svijesti lokalne zajednice o zaštiti prirode.”

Krunoslav Inhof

 

Website Apps