” ZELENI” PROJEKTI U BARANJI

14. veljače 2014.

Darđani će ubuduće grane i zelenu masu usitnjavati sječkom, nedavno dovezenim strojem vrijednim 240.000 kuna, čiju je nabavu većim dijelom financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Općina ga je sufinancirala s 39.000 kuna).

– Stroj će, u prvom redu, koristiti Komunalnom pogonu, ali i voćarima s područja općine koji imaju velike količine otpada – kaže načelnik Anto Vukoje naglašavajući kako će ga moći koristiti i mještani. Na taj će se način, dodaje, zelena masa vratiti u prirodu i smanjiti kubikažu otpada na odlagalištu. Sječka je jedan u nizu projekata koje je općina Darda ostvarila uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša. Prošle je godine realiziran projekt energetskog uređenja zgrade općine – ugradnja PVC stolarije i toplinske izolacije pročelja, koji je bio vrijedan 360.000 kuna.------2 COLOR SLBAR

Foto Ivica Geto

– U pripremi je i štedno-ekološka rasvjeta za Mece vrijednosti približno 480.000 kuna – ističe Vukoje. I ostale baranjske jedinice lokalne samouprave zadovoljne su suradnjom s Fondom. U Belom Manastiru podijeljeni su komposteri (1.000), čija je vrijednost 365.000 kuna. 800.000 kuna vrijedne su kante i kontejneri koji su stigli u općinu Draž, čiji načelnik Stipan Šašlin naglašava kako su gotovo svi nominirani projekti s Fondom realizirani. Slično kaže načelnik općine Kneževi Vinogradi Deneš Šoja, ističući kako je riječ o višemilijunskim iznosima, a posljednji u fazi realizacije je projekt adaptacije Doma kulture vrijedan 300.000 kuna iz fondovog budžeta. Nekoliko stotina tisuća kuna dobiveno je za kante u općini Popovac. Načelnik Zoran Kontak Fondu će nominirati sanacije divljih deponija.indeksirajoooo

Diljem je Baranje sredstvima Fonda sagrađena i štedno-ekološka javna rasvjeta, a jedan od projekata vezan je uz JUPP Kopački rit. Kako je istaknuo ravnatelj JUPP-a Damir Opačić, obnovljen je objekt (recepcija i suvenirnica) u sklopu prijamnog centra. Na njemu je potrebno dotjerati neke detalje i opremiti ga. U sklopu prijamnog centra već se naziru konture triju novih zgrada, dijela projekta Integracija natura za zaštićena područja, koji kreditom Svjetske banke financira Ministarstvo okoliša i zaštite prirode. U pripremi je dokumenatcija za njihovo opremanje, a sredstva za to osigurao je upravo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

I.Getto

Previous Post
«
Website Apps