Grad Beli Manastir i još nekoliko baranjskih općina raspisale su (u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području. Cilj natječaja je sufinanciranje povećanja mjera energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

– Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog natječaja iznose najviše 1.024.650,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše 993.600 kuna (80 posto), a Grad Beli Manastir s najviše 31.050 kuna (2,5 posto) – kaže Kornelija Pacanović-Zvečevac, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira. U Gradu su već sada izuzetno zadovoljni odazivom potencijalnih korisnika sredstava, a takvih je nekoliko stotina.1

– Ako se dogodi da svi oni koju su preuzeli obrasce pošalju prijavu, svima neće biti omogućeno sufinanciranje – objašnjava Pacanović-Zvečevac. Sredstva će, naime, potencijalnim korisnicima biti odobravana sukladno kriterijima i mjerilima opisanim u tekstu natječaja (dostupan je na web stranicama grada, www.beli-manastir.hr), a bodovanje će na terenu obaviti stručna komisija. Važno je istaknuti kako potencijalni korisnik sam snosi 17,5 posto troškova. Dakle, ako cijena radova i materijala iznosi 40.000 kuna, vlasnik obiteljskog doma mora sudjelovati sa 7000 kuna gotovine, ili kompletan iznos može financirati sam pa će mu biti refundirano 82,5 posto troškova.

Isti natječaj raspisala je i Općina Bilje, a općinski načelnik Željko Cickaj, poprilično je zadovoljan odazivom.

– Već sada mogu reći da će općina u suradnji s Fondom sigurno raspisati novi natječaj, čime će povećanje mjera energetske učinkovitosti biti omogućeno i vlasnicima obiteljskih domova koji ih do sada nisu uspjeli legalizirati, a takvih je dosta – kaže Cickaj, naglašavajući kako je mnogo zainteresiranih i za drugi natječaj koji je u tijeku, a koji se odnosi na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području općine Bilje.

Ivica GETTO
Website Apps