Zajednička inicijativa HGK Županijske komore Osijek i Osječko baranjske županije omogućila je vinarima i proizvođačima rakije nastup i predstavljanje na velikom, iznimno dobro organiziranom sajmu u Poljskoj. Uz predstavljane kvalitetnih i vrhunskih vina i rakija, zamisao je bila da se u neposrednom kontaktu sa potencijalnim kupcima pokuša ostvariti poslovna suradnja i dogovori plasman na veliko poljsko tržište.

Nastup na sajmu u Krakowu “bolno” je postavio stvari na svoje mjesto- naša vina preskupa su za veliko poljsko tržište. Navika pijenja vina u Poljskoj u drugom je planu, jaki alkoholi (votka) neprikosnoveno “drže” prvo mjesto, dok se vino tek “otkriva”.

Veliki problem za naše vinare predstavlja činjenica da su police poljskih trgovina doslovno zatrpane vinima iz čitavog svijeta, koja su cijenom znatno jeftinija od naših vina , pa se tako butelja kvalitetnog vina može naći već od 18 kuna. O kvaliteti navedenog vina nije naše da raspravljamo, ali ta činjenica ograničavajući je faktor u svim daljnjim poslovnim razmišljanjima.

vino

Problem slavonskih i baranjskih vinara , kao i ostalih vinara u Hrvatskoj neće se moći riješiti bez aktivnog uključivanja Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, budući da hiperprodukciju vina možemo rješiti samo zajedničkom, dobro osmišljenom akcijom. Iako smo ograničeni raznim zakonima i propisima koje nam je nametnula Europska unija pod “parolom” zaštite tržišnog natjecanja, a u stvari radi zaštite njihove proizvodnje ,još uvijek, iako sve manje, imamo mogućnost da u vlastitoj zemlji ali i na tradicionalno za naše proizvode zainteresiranim tržištima potaknemo pojačanu promidžbu i prodaju naših vina. Isto tako već dugi niz godina provlači se ideja spajanja proizvođača prehrambenih proizvoda i vina sa turističkom industrijom kako onom na moru tako i sve aktivnijom kontinentalnom, no do sada niti jedna vlada nije učinila ništa konkretno po tom pitanju, iako se ta ideja pojavljuje u svakom predizbornom programu. Upravo turizam , tj veliki broj potencijalnih potrošača naših vina nudi mogućnost da se kvalitetnom ponudom ( pod kvalitetnom ponudom smatramo cijenu koja bi se trebala formirati kao rezultat dogovora između proizvođača, ugostitelja i trgovaca na način da se formira kao preporučena cijena za određene vrste vina u određenim objektima uz minimalnu dobit za proizvođača ali i minimalnu maržu za ugostitelje i trgovce) goste upozna ali i pridobije kao stalne potrošače za naša vina. Takav proces nije niti lagan niti kratak, zahtjeva dobru volju , jasna pravila i korektan odnos svih učesnika poslovnog događaja ali to je jedina mogućnost da se izbjegne totalni krah u vinskoj industriji, budući da se konkurenciji australskih, južnoameričkih, južnoafričkih a uskoro i kineskih vina ne možemo suprotstaviti.

Baranja.hr Viktor Škoflek

Next Post
»
Website Apps