IZBOR NAKON IZBORA

3. siječnja 2016.

Nedavno provedeni demokratski izbori iznjedrili su pobjednika te je došlo do smjene vlasti. Demokracija na hrvatski način potvrdila je da sve znanje i iskustvo stečeno u međunarodnim političko-poslovnim odnosima nije primjenjljivo na području Lijepe naše.

Međunarodni konzultant Alex Braun vjerovatno je u pripremi i realizaciji predizbornog SDP-ovog programa zaboravio da za političkog protivnika ima stranku predvođenu djelatnikom tajnih službi koji direktno ili malo manje direktno uobličuje hrvatsku političku scenu, a time i svakodnevni život u državi već dugi niz godina.
Koliko god se gospodinu Alexu činilo da će evidentni rast popularnosti SDP-a i ostvarivanje izuzetno dobrog izbornog rezultata biti dovoljno za uspješan završetak projekta , zaboravio je da ima posla sa “ekipom” kojoj ipak, uz dužno poštovanje nije dorastao, pa je tako “manevar” relativnog pobjednika izbora HDZ-a , odveo političke protivnike iz “egala” u gubitnu poziciju iz koje, za duže vrijeme nema izlaza.
Cijeli projekt Most-a, mandatar Tihomir Orešković, kao i Vlada stručnjaka koja je u formiranju, ustvari je konstrukcija koja osigurava HDZ- u mirno upravljanje Državom u narednom periodu.
Spomenuti su svojevrsno “kukavičje jaje” podmetnuto hrvatskoj javnosti, pa sada vladajući imaju izuzetno komotnu poziciju, budući da su u političkom životu sada moguća samo dva scenarija, a oba idu u korist vladajuće stranke.
Da pojasnim; grešku neprovođenja bolnih rezova i u određenom smislu “neposluh” prema reformama osmišljenim u Bruxallesu, koju je u startu učinila prošla Vlada ,ova nova HDZ-ova, sigurno neće ponoviti – zato je za mandatara izabran nestranački profesionalac koji će zajedno sa odabranim suradnicima (ministrima) bez imalo obzira pokrenuti proces bolnih reformi koje će na svojim leđima iznijeti svi građani Hrvatske (imućniji manje a u većoj mjeri srednji sloj i socijala).te su kao rezultat moguća samo ova dva scenarija:
SCENARIJ I :
Provođenje reformi daje rezultate, stanovništvo (uobičajeno) podnosi sve nametnute propise i regule osmišljene u Bruxallesu a implementirane u hrvatsku svakodnevnicu, uspješnost provođenja “zadanih tema”pripisuje se, opravdano, stranci na vlasti HDZ-u.
SCENARIJ II:
Provođenje reformi daje rezultate, stanovništvo se protivi nametnutim propisima i regulama osmišljenim u Bruxallesu , stranka na vlasti HDZ ,opravdano, intervenira i političkom “kozmetikom”korigira situaciju, rješava se nestranačkog mandatara i njegove ekipe , na Most “prevaljuje”odgovornost za način provođenja reformi, te preuzima samostalno vođenje Države.
Ova WinWin pozicija u kojoj se nalazi HDZ rezultat je 18 mjeseci pripreme koja je provođena u najvećoj tajnosti a u koju su bili uključeni vrh HDZ-a, hrvatska dijaspora i ljudi bliski Katoličkoj crkvi.

Izbori su iza nas, a nama preostaje samo da se sjetimo Voltairova razmišljanja:”Nije li politika zapravo samo vještina da se laže u pravi čas.” .

D.Š. /Baranja.hr

Website Apps