Naučite se orijentirati !

23. veljače 2017.

Šećerana – zanimljivi projekt kreće danas u Šećerani. U organizaciji orijentacijskog kluba Sova iz Šećerane od 23. veljače do 13. travnja 2017. godine će se provoditi škola orijentacije u prirodi.

Orijentacija je vještina snalaženja u prostoru, a orijentacijski sport prilika da se ta vještina usavrši sa ciljem što bržeg pronalaska zadanih točaka u prirodi. Škola orijentacije je namijenjena svima koji se žele baviti orijentacijskim sportovima ili onima koji žele savladati vještinu snalaženja u prostoru, i uz to provoditi vrijeme u prirodi, na otvorenom. Svi koji vole trčanje ili hodanje, brdski biciklizam i boravak u prirodi pronaći će društvo sa kojim de obogatiti svoje vještine i uživati!

13716245_1257182854344613_8791926911497080601_n

U školu se mogu prijaviti mladi od najmanje 10 godina, a gornje dobne granice nema! Planirali smo kroz niz predavanja i vježbi na terenu, u kratkom roku polaznicima omogućiti upoznavanje s načinom korištenja orijentacijskih i planinarskih karata i kompasa, te sa osnovnim i naprednim tehnikama orijentiranja, pri čemu bi stekli osnovna znanja o orijentacijskom sportu općenito.

Školu vodi Luka Ivković! Prvo okupljanje zainteresiranih je 23.02.2017. godine u 19,00 sati u Sali na I katu Nove sportske dvorane u Belom Manastiru, Školska 2. Napominjemo kako je za maloljetne je škola orijentacije besplatna, a za odrasle ona iznosi 50,00 kuna!

Website Apps